środa 27 kwi

Śniadanie z leksykografią: Język portugalski w słownikach dawnych i współczesnych, część 2 – wtorek 10 V 2022 r. godz. 11.00 (Zoom)

Aktualności

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania z leksykografią” we wtorek 10 maja o godz. 11.00. Podczas spotkania dr hab. Przemysław Dębowiak (Instytut Filologii Romańskiej UJ i instytut Języka Polskiego PAN), przedstawi drugą część wykładu nt.

Język portugalski w słownikach dawnych i współczesnych

Abstrakt:

Celem wykładu jest przedstawienie zarysu historii portugalskiej leksykografii, począwszy od słowników portugalsko-łacińskich (Jerónimo Cardoso, Bento Pereira, Rafael Bluteau), poprzez słowniki dwujęzyczne, w których portugalszczyzna zestawiona została z językami innymi niż łacina (europejskimi, azjatyckimi, afrykańskimi oraz rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej), następnie przez jednojęzyczne słowniki języka portugalskiego (m.in. António de Morais Silva, Francisco Júlio Caldas Aulete, António Cândido de Figuaeiredo, Artur Bivar, José Pedro Machado, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Antônio Houaiss), aż po słowniki wydawane współcześnie, także w formie elektronicznej. Ukazana zostanie również obecność języka portugalskiego w dawnych słownikach wielojęzycznych, które ukazały się poza granicami krajów luzofońskich (XVI–XIX w.). Ostatnia część wykładu poświęcona będzie słownikom dwujęzycznym w parze polski–portugalski i portugalski–polski.

Link do spotkania online:

https://us02web.zoom.us/j/88360577706?pwd=RklsdUdkdkczcWlrNGliN0lhVExydz09

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG