środa 25 maj

Sesja poświęcona problemom leksykografii historycznej „Narzędzia informatyczne w leksykografii historycznej”

Aktualności

W dniu 26 listopada odbyła się sesja poświęcona problemom leksykografii historycznej zorganizowana przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII-XVIIIw. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komitetu Redakcyjnego Słownika oraz przedstawiciele zespołów przygotowujących Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, Słownik staropolski oraz Słownik polszczyzny XVI wieku.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Redakcyjnego: prof. H. Wiśniewska, dr K. Siekierska, prof. M. Bańko, przedstawiciele zespołu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce: dr M. Rzepiela, dr A. Ledzińska, dr A. Maciąg, mgr K. Nowak oraz przedstawiciele zespołu Słownika polszczyzny XVI wieku: dr P. Potoniec, dr A. Luto-Kamińska, mgr Krzysztof Opaliński a także pracownicy Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIIIw: prof. W. Gruszczyński, dr D. Adamiec, mgr M. Kunicki-Goldfinger, mgr P. Kupiszewski, dr M. Majdak, dr M. Majewska, dr W. Morawski.

Prof. W. Gruszczyński był gospodarzem spotkania. W krótkim wprowadzeniu przypomniał, że w zamierzeniach organizatorów celem spotkania była wymiana poglądów i podzielenie się doświadczeniami w pracach z zakresu leksykografii historycznej. Uwaga uczestników skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z digitalizacją słowników historycznych i przechodzeniem na informatyczne metody pracy leksykograficznej.

Jako pierwsi głos zabrali dr M. Rzepiela i mgr K. Nowak, którzy przygotowali prezentację poświęconą projektowi digitalizacji Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce. Autorzy słownika skłaniają się do zastosowania standardów TEI w tym procesie, gdyż widzą w tym sposobie szansę na takie przeniesienie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce do sfery cyfrowej, które umożliwi włączenie go w szerszą platformę prac nad łaciną średniowieczną w Europie.

Dr P. Potoniec przedstawiła stan prac nad digitalizacją Słownika polszczyzny XVI wieku. W tym zespole redakcyjnym podjęto decyzję o jak najszybszym udostępnieniu w Internecie opublikowanych już tomów słownika. Słownik polszczyzny XVI wieku został zeskanowany i znajduje się w zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. W najbliższym czasie autorzy zamierzają również udostępnić w Internecie indeks haseł jeszcze nieopracowanych i suplementowych.

Dr M. Majdak omówiła plany związane z budowaniem korpusu polszczyzny siedemnastowiecznej. Zdigitalizowane teksty, które zaczęła w tym celu gromadzić Pracownia Historii Języka Polskiego XVII-XVIIIw., pochodzą z różnych źródeł i w związku z tym ich zasady opracowania nie są jednolite. Kwestia ich standaryzacji pozostaje na razie sprawą otwartą, zależną na przykład od tego, czy korpus polszczyzny siedemnastowiecznej będzie częścią Narodowego Korpusu Języka Polskiego.

Pierwsze spotkanie zespołów przygotowujących trzy słowniki historyczne pokazało, że nasze prace łączy wiele wspólnych problemów, które jednak często każdy zespół decyduje się rozwiązać inaczej, tak jak kwestie digitalizacji. Takie robocze spotkania umożliwiają wymianę poglądów na konkretne tematy merytoryczne i są inspiracją do wielostronnego spojrzenia na zagadnienia leksykografii historycznej.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG