/  Sesja doktorancka

Sesja doktorancka

W dniu 13 kwietnia odbyła się doroczna Sesja doktorancka, podczas której referaty wygłosili uczestnicy Językoznawczych Studiów Doktoranckich. Wystąpienia dotyczyły różnorodnych aspektów badań lingwistycznych. Duża część z nich wpisywała się w nurt humanistyki cyfrowej. Biorący udział w obradach pracownicy naukowi inspirowali do ożywionych dyskusji. Doktoranci mieli możliwość konfrontacji swoich prac badawczych również w gronie koleżanek i kolegów.

Tegoroczną Sesję doktorancką, podobnie jak wcześniejsze, należy zaliczyć do udanych. Można tak sądzić dzięki wysokiemu poziomowi wygłoszonych referatów oraz zaangażowaniu doktorantów w proces organizacji przedsięwzięcia.

 

 

Program Sesji 2019

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content