wtorek 04 cze

Seminarium naukowe – Ku integracji korpusów diachronicznych języka polskiego

Aktualności

W dniu 24 maja 2019 r. odbyło się w Warszawie seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Podstaw Informatyki (podsumowanie projektu NCN 2014/15/B/HS2/03119 Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja) i Instytut Języka Polskiego PAN (w ramach projektu grantowego pt. Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja (nr 0201/NPRH6/H11/85/2018)).

Podczas seminarium zostały wygłoszone następujące referaty: Magdalena Derwojedowa, „fXIX — korpus polszczyzny lat 1830–1918”; Włodzimierz Gruszczyński, „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w.”; Krzysztof Opaliński i Patrycja Potoniec, „Korpus polszczyzny XVI wieku”; Ewa Deptuchowa z zespołem, „Korpus tekstów staropolskich”; Marcin Woliński i Witold Kieraś, „Narzędzia znakowania fleksyjnego korpusów historycznych: historyczne warianty analizatora fleksyjnego Morfeusz, system do ujednoznaczniania i weryfikacji znakowania fleksyjnego Anotatornia 2 oraz system Chronofleks wizualizujący zmienność odmiany w czasie”.

W seminarium uczestniczyły zespoły Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN (E. Deptuchowa, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Frodyma i M. Leńczuk), Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. IBL w Toruniu (P. Potoniec, K. Opaliński), Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN (W. Gruszczyński, D. Adamiec, R. Bronikowska, K. Kryńska, P. Kupiszewski, M. Majdak, A. Przyborska-Szulc, E. Rodek, A. Wieczorek), zespół Korpusu f19 (M. Derwojedowa) i Zespół Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN (M. Woliński, W. Kieraś, D. Komosińska, K. Krasnowska-Kieraś). Zespół Pracowni Języka Staropolskiego przedstawił założenia projektu i koncepcję korpusu tekstów do 1500 r. Została szczegółowo omówiona prezentacja różnic w opisie fleksyjnym w Korpusie Polszczyzny do 1500 r. w stosunku do tagsetu Korpusu Polszczyzny Barokowej.

Wystąpieniom towarzyszyły merytoryczne dyskusje.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG