wtorek 22 paź

Reprezentacja Pracowni Dialektologii Polskiej na międzynarodowej konferencji „Słowiańska frazeologia gwarowa 2”

Aktualności

W dniach 11–12 października 2019 r. odbyła się w Krakowie na Wydziale Polonistyki UJ międzynarodowa konferencja „Słowiańska frazeologia gwarowa 2”. Referaty wygłosiło na niej – podobnie jak na pierwszej edycji tej konferencji w 2015 r.[*] – czworo badaczy z Pracowni Dialektologii Polskiej:

prof. Anna Tyrpa, Wóz albo przewóz – studium przypadku,

dr Monika Buława, Święty Walenty we frazeologizmach i przysłowiach polskich,

dr Katarzyna Konczewska, Baba jaka jest… czyli obraz kobiety w białoruskiej paremiologii grodzieńskiej (wygłoszony po białorusku),

dr Emil Popławski, Rok rolniczo-gospodarski w świetle przysłów w gwarach polskich (od św. Eliasza – 20 lipca, do św. Tomasza – 21 grudnia).

Prof. Anna Tyrpa ponadto przewodniczyła części obrad pierwszego dnia.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ pod patronatem Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj: https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/143346585/PROGRAM_SFG_II_4_09_2019.pdf/211100c3-60bc-431d-b821-b054ec36fa59,

a fotoreportaż można obejrzeć w tym miejscu: https://polonistyka.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/fotoreportaze-2017/-/journal_content/56_INSTANCE_or0SO8PTesPo/41623/143660891.

[*] Tom z wystąpieniami jest dostępny tutaj: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/31006/rak_sikora_slowianska_frazeologia_gwarowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

     

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG