KORPUS TEKSTÓW STAROPOLSKICH

Pliki pdf zamieszczone poniżej noszą nazwy zgodne z oznaczeniami skrótów zabytków w Słowniku staropolskim. Zawierają one wyłącznie transkrypcję zabytków, w większości wykonaną w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN po raz pierwszy (np. BZ, Dział, EwZam, ListTat, MW, Naw, Puł, Sul), w pozostałej części odmienną od dotychczasowych wydań.

Do otwarcia plików potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie, np. Adobe Acrobat Reader (dostępny dla wszystkich systemów operacyjnych), Xpdf , czy Evince (w systemach unixowych, w tym pod linuksem).
Programy te są darmowe.

 1. Blaz – Żywot świętego Błażeja
 2. BZ – Biblia królowej Zofii
 3. Dzial – Kodeks Działyńskich
 4. EwZam – Ewangeliarz Zamoyskich
 5. Fl – Psałterz floriański
 6. Gn – Kazania gnieźnieńskie
 7. Ksw – Kazania świętokrzyskie
 8. ListTat – List chana perekopskiego z r. 1500 do króla Jana Olbrachta
 9. MW – Modlitwy Wacława
 10. Naw – Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, tzw. Książeczka Nawojki
 11. OrtMac – Wyroki sądów miejskich czyli ortyle
 12. OrtOssol – Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich
 13. Piesni – utwory wierszowane do końca XV w.
 14. Pul – Psałterz puławski
 15. R XXII 230-318 – Kazanie na dzień Wszech Świętych
 16. Rozm – Rozmyślanie przemyskie
 17. Sul – Kodeks Świętosławów

Wszystkie pliki pdf (zip 7 MB)

Korpus w postaci plików xml (zip 1,5 MB)

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG