Nowe studia leksykograficzne, t. 2

Kraków 2008: Wyd. Lexis

Przedmowa

Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego:

Ogólne i szczegółowe problemy leksykografii:

Leksykografia za granicą:

Recenzje:

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG