/  Nowe studia leksykograficzne, t. 2

Kraków 2008: Wyd. Lexis

Przedmowa

Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego:

Ogólne i szczegółowe problemy leksykografii:

Leksykografia za granicą:

Recenzje:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content