Nowe studia leksykograficzne, t. 2 – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Nowe studia leksykograficzne, t. 2

Kraków 2008: Wyd. Lexis

Przedmowa

Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego:

Ogólne i szczegółowe problemy leksykografii:

Leksykografia za granicą:

Recenzje:

Kontakt

Adres:
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

E-mail:

Telefon:
+48 (12) 632-56-92

Więcej informacji

loading