Dostęp do baz danych

Bazy czasopism Elsevier, Springer oraz baza cytowań Web of Knowledge
Dostęp do baz czasopism Elsevier, Springer oraz bazy cytowań Web of Knowledge możliwy jest z każdego komputera w sieci IJP PAN w Krakowie i odbywa się na podstawie autoryzacji numeru IP. Krótki przewodnik po bazach i dostępie do nich z poziomu Wirtualnej Biblioteki Nauki znajdziecie Państwo w załączniku.

Ze względu na surowe wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z dostępem proszę o kontakt.

Krzysztof Nowak, Pracownia Łaciny Średniowiecznej

Charakterystyka baz
I. Springer Link (Springer Verlag)

Pełne teksty ok. 1250 czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag. Zakres czasowy jest różny dla poszczególnych tytułów. W sekcji Journals in Linguistics znaleźć można m.in. czasopisma:

Annals of Dyslexia
The Journal of Comparative Germanic Linguistics
Journal of East Asian Linguistics
Journal of Logic, Language and Information
Journal of Psycholinguistic Research
Language Policy
Language Resources and Evaluation
Linguistics and Philosophy
Machine Translation
Morphology
Natural Language & Linguistic Theory
Natural Language Semantics. An International Journal of Semantics and Its Interfaces in Grammar
Research on Language and Computation
Russian Linguistics. International Journal for the Study of Russian and other Slavic Languages

Dostęp z poziomu Biblioteki Wirtualnej Nauki

Bezpośredni dostęp na serwerze wydawcy do ww. czasopism

II. Science Direct (Elsevier Science)

Elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Obejmuje 1870 tytułów, w tym te, które nie są już kontynuowane. W sekcji Language and Linguistics znaleźć można czasopisma:

Assessing Writing
Cognition
Cognitive Science
Computer Speech & Language
Computers and Composition
English for Specific Purposes
The ESP Journal Abstract
Journal of Communication Disorders
Journal of English for Academic Purposes
Journal of Fluency Disorders
Journal of Memory and Language
Journal of Neurolinguistics
Journal of Phonetics
Journal of Pragmatics
Journal of Second Language Writing
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior
Journal of Voice
Language & Communication
Language Sciences
Lingua
Linguistics and Education
Speech Communication

Dostęp z poziomu Biblioteki Wirtualnej Nauki

Bezpośredni dostęp na serwerze wydawcy do ww. czasopism

III. Web of Knowledge (Thomson Reuters)

Bazy abstraktowo-bibliometryczne, indeksy cytowań, m.in. SCIE, Social Science Citation Index i Art & Humanities Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na tzw.liście filadelfijskiej.

Dostęp z poziomu Biblioteki Wirtualnej

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG