czwartek 25 paź

Przedstawicielki Pracowni Dialektologii Polskiej na Uniwersytecie Wileńskim

Aktualności

W dniach 27−28 września br. odbyła się w Wilnie 25th International scientific conference of Jonas Jablonskis „Variation across languages and their varieties”. Organizatorami konferencji byli: The Department of Lithuanian Language, Faculty Philology, Vilnius University oraz Research Centre of Standard Lithuanian Language, the Institute of the Lithuanian Language. W konferencji wzięły udział: prof. dr hab. Anna Tyrpa, która wygłosiła referat pt. „Wariantywność polskiej frazematyki gwarowej”, oraz dr Ewelina Grześkiewicz, która zaprezentowała referat pt. „Rzeczowniki związane z mówieniem w gwarach warmińskich i mazurskich”.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG