środa 16 paź

Przedstawicielki Instytutu na międzynarodowej konferencji we Lwowie

Aktualności

W dniach 4–6 października br. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 15-lecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki pt. „Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności”. W konferencji wzięli udział także pracownicy Instytutu Języka Polskiego PAN: z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego – dr Anna Czelakowska z referatem „W poszukiwaniu aktywnego słownika języka polskiego – casus WSJP PAN” i dr Anna Miszta z referatem „Dyktanda śląskie w świetle dyskusji na temat kodyfikacji śląszczyzny”, zaś z Pracowni Etymologii i Geolingwistyki – dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, która wygłosiła referat „Świadomość językowa a język ludności polskiej na pograniczu polsko-ukraińskim”.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG