Przedstawicielka Pracowni Dialektologii Polskiej na konferencjach międzynarodowych
czwartek 20 paź

Przedstawicielka Pracowni Dialektologii Polskiej na konferencjach międzynarodowych

Aktualności

Dr Katarzyna Konczewska z Pracowni Dialektologii Polskiej wzięła udział w organizowanej 6-7.10.2022 r. przez Uniwersytet w Wilnie 27. edycji międzynarodowej konferencji Jonasa Jablonskisa „(Language) variability, change and standardization”, prezentując referat zatytułowany The Scientific Heritage of the Wandalin Szukiewicz as Novel Research Material for Studying the Slavic-Baltic Language Community in the Lithuanian-Belorussian-Polish Borderland. Wystąpiła także na wrześniowej konferencji naukowej „Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme 2. Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju” w Zagrzebiu (6-9.09.2022 r.) z referatem Czy możemy mówić o paragodze w gwarach? Swoje badania zaprezentowała również podczas „International Scientific Conference Methods XVII” w Moguncji (1-5. 08. 2022 r.). W sesji: Borders, Dialects & Standard Varieties przedstawiła referat pt. Cross-Border language contacts in the Polish-Belarusian border region in the 21st century.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG