piątek 19 paź

Przedstawiciele Instytutu na XXI Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”

Aktualności

W dniach 4–6 października 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, zorganizowana przez Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Sekcję Onomastyczną Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisję Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz lubelski oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W konferencji licznie wzięli udział pracownicy IJP PAN, którzy wygłosili następujące referaty: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch: „Jeszcze o konieczności uporządkowania polskiej terminologii onomastycznej”, dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN: „Polska terminologia antroponomastyczna – ku systematyzacji i normalizacji”, dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, prof. IJP PAN: „Wybrane nazwy kamieni szlachetnych i ozdobnych jako przykład językowych <<dzieł sztuki>>”, dr hab. Iwona Nobis: „Pseudonimy polskich YouTuberów. Ich pochodzenie, struktura oraz miejsce we współczesnym systemie antroponimicznym”, prof. dr hab. Renata Przybylska: „Nazwy polskich odznaczeń państwowych”, prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (wspólnie z prof. Mariuszem Rutkowskim): „Onomastyczna analiza dyskursu”, mgr Paweł Swoboda: „Kartografia onomastyczna – metody, narzędzia i źródła danych”, dr Wojciech Włoskowicz: „Teoria uzusu toponimicznego. Tezy główne”. Referat dr hab. Urszuli Bijak, prof. IJP PAN, pt. „Rozwój polskiej terminologii onomastycznej” w zastępstwie przedstawiła prof. B. Czopek-Kopciuch. Ponadto prof. B. Czopek-Kopciuch i prof. dr hab. Robert Mrózek zasiedli w komitecie naukowym konferencji.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG