WIELKI SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO 4.0. DLA MŁODZIEŻY, DLA SENIORÓW, DLA WSZYSTKICH

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Numer projektu: NdS/536903/2021/2022
Data rozpoczęcia: 2022-05-10
Data zakończenia: 2024-05-09
Jednostka finansująca: MEiN – Nauka dla Społeczeństwa

Opis projektu

Wielki słownik języka polskiego PAN cieszy się dużym zainteresowaniem korzystających z niego lingwistów i innych uczonych, a także zwykłych użytkowników języka, wciąż jednak wiedza o nim wydaje się niedostateczna. Przejawia się to między innymi tak, że osoby zabierające głos w debatach publicznych skłonne są odwoływać się w argumentacji raczej do (często przestarzałych) leksykonów wydawcy komercyjnego niż naszego stale aktualizowanego źródła.

Do zmiany tego stanu z pewnością przyczyni się realizacja projektu pod nazwą Wielki słownik języka polskiego 4.0. Dla młodzieży, dla seniorów, dla wszystkich, który uzyskał finansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Edukacji: „Nauka dla Społeczeństwa”. Istotą tego programu jest „budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej”.

W ramach projektu, którego realizacja trwać będzie do maja 2024 roku, prowadzone będą dwa rodzaje działań: 1) intensywna promocja słownika w mediach społecznościowych przez publikację postów oraz krótkich filmów powiązanych z wybranymi artykułami hasłowymi lub konkretnymi problemami leksykograficznymi; 2) prace informatyczne zmierzające przede wszystkim do stworzenia, udostępnienia i utrzymania aplikacji słownikowej przeznaczonej na systemy operacyjne urządzeń mobilnych, a także do doskonalenia systemu informatycznego WSJP. Korzyści stąd odniosą odbiorcy (szybciej działające wyszukiwarki, bardziej rozbudowane funkcje interfejsu użytkownika), ale także redaktorzy, którym zapewni się kolejne udogodnienia w pisaniu haseł i bieżącej kontroli opracowywanego materiału. To zaś z pewnością doprowadzi do podniesienia ich jakości. Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Żmigrodzki, a jego realizacja przebiegać będzie we współpracy z firmami z segmentu IT oraz obsługi mediów społecznościowych z terenu Krakowa i okolic.

Link do projektu: https://wsjp.pl


Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w latach 2022–2024.

Numer projektu NdS/536903/2021/2022

Wartość finansowania: 620 540 zł, całkowita wartość zadania 620 540zł.

Nazwa zadania: Wielki słownik języka polskiego 4.0. Dla młodzieży, dla seniorów, dla wszystkich

Projekt jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z Wielkiego słownika języka polskiego PAN, a więc naukowców, studentów, nauczycieli, uczniów, dziennikarzy, miłośników języka polskiego z kraju i zagranicy, bez względu na wiek i status.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG