SŁOWNIK POJĘCIOWY JĘZYKA STAROPOLSKIEGO (ON-LINE)

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN
Wykonawcy: prof. dr hab. Marian Kucała, dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN, mgr Mariusz Frodyma, mgr Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, dr Joanna Duska, mgr Krystyna Kajtoch, mgr Urszula Poprawska, mgr Dorota Mika, mgr Beata Hejmo, dr Krystyna Data, mgr Dorota Janeczko, dr Zofia Wanicowa, mgr Joanna Kozioł, dr Elżbieta Supranowicz, mgr Katarzyna Jasińska, Piotr Szpor, Gabriela Niemiec

Numer projektu: N N104 379 440
Data rozpoczęcia: 13.07.2011
Data zakończenia: 12.07.2015
Jednostka finansująca: NCN

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Słownik pojęciowy języka staropolskiego on-line był opracowywany w IJP PAN w Krakowie ze środków grantowych NCN w latach 2011–2015. Realizacja projektu to prezentacja leksykograficzna semantyki i funkcji słownictwa średniowiecznego. Dzięki zastosowaniu technik informatycznych najważniejsze składniki struktury Słownika staropolskiego, takie jak: zasób haseł, znaczenia wyrazów autosemantycznych i funkcje wyrazów synsemantycznych oraz konteksty, w których występują wyrazy staropolskie, stają się dostępne szerokiemu gronu odbiorców. Słownik pojęciowy języka staropolskiego został opracowany na materiale Słownika staropolskiego pod red. S. Urbańczyka (1953–2002) oraz Suplementu (cz. I (verba absentia) pod red. E. Deptuchowej, 2014) przy czym dane zaczerpnięte z tych prac zostały poddane koniecznym zabiegom interpretacyjnym i modyfikującym, które narzuca charakter słownika pojęciowego o strukturze hierarchicznej. Cel SPJS jest praktyczny. Ma on pomóc językoznawcom i wszystkim osobom zainteresowanym średniowieczem w odnajdywaniu wyrazów i połączeń wyrazowych zgrupowanych w obrębie współczesnych pojęć, co ułatwia ich wyszukiwanie i prowadzenie analiz leksykologicznych i innych. Zamierzeniem twórców tego pojęciowego słownika nie było więc stworzenie językowego obrazu świata średniowiecza ani odtworzenie sposobu myślenia ludzi z tej epoki.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

spjs.ijp.pan.pl

* Baza jest sukcesywnie aktualizowana.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG