PRZEBIEGI ZMIAN GRAMATYCZNYCH I LEKSYKALNYCH W HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO – METODY KORPUSOWE I KWANTYTATYWNE W JĘZYKOZNAWSTWIE DIACHRONICZNYM

Kierownik: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN
Wykonawcy: dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN, dr hab. Maciej Eder

Numer projektu: 2013/11/B/HS2/02795
Data rozpoczęcia: 2013
Data zakończenia: 2017
Jednostka finansująca: NCN

Więcej informacji o projekcie – wkrótce.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG