OPRACOWANIE WIRTUALNEJ POSTACI LUDZKIEJ PREZENTUJĄCEJ TREŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM AVATAR2PJM

 

PROJEKT

Opracowanie wirtualnej postaci ludzkiej prezentującej treści administracji publicznej w Polskim Języku Migowym Avatar2PJM

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów. Rozwiązanie zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM)

WYKONAWCY

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – LIDER
  2. Instytut Języka Polskiego PAN

FINANSOWANIE

Projekt finansowany w ramach konkursu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG Nr umowy: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020

PRZYDATNE LINKI

http://migowisko.pl/avatar2pjm/

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG