JĘZYKI ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC POŻYCZEK ANGIELSKICH W OSTATNIM DWUDZIESTOLECIU — GRAMATYKA, LEKSYKA, PRAGMATYKA, UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-KULTUROWE

Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Smółkowa
Wykonawcy: prof. dr hab. Zbigniew Greń, dr Krystyna Holly, M. Mętrak, mgr Bożena Itoya, mgr Anna Żółtak

Numer projektu: 11H 12 0062 81
Data rozpoczęcia: 19.12.2012
Data zakończenia: 19.12.2016
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Publikacja:

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół  Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016, 384 s.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG