JĘZYK POŁABSKI W ŚWIETLE SŁOWNIKA JANA PARUM SCHULTZEGO

Kierownik projektu: dr Paweł Janczulewicz

Numer projektu: 2020/37/N/HS2/02454
Data rozpoczęcia: 2021-01-26
Data zakończenia: 2024-01-25
Jednostka finansująca: NCN – PRELUDIUM 19

Opis projektu

Celem projektu – poza samą analizą filologiczną tekstu – jest spojrzenie na wymarły język połabski poprzez pryzmat słownika Schultzego i skorygowanie dotychczasowego stanu wiedzy z zakresu połabskiego rozwoju głosowego, zagadnień dotyczących morfologii (fleksji i słowotwórstwa) oraz weryfikacji propozycji etymologicznych. Ponowne zbadanie zabytku i sformułowanie na jego podstawie wniosków dotyczących połabszczyzny w ogóle, jest konieczne nie tylko dla współczesnych badań slawistycznych, szczególnie umiejscowienia języka połabskiego w kontinuum dialektalnym zachodniosłowiańskim, ale również dla badań z zakresu badań nad nazwami miejscowymi i dawnego osadnictwa słowiańskiego na terenach dzisiejszych północno-wschodnich Niemiec.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG