JAN DŁUGOSZ – PISARZ JESZCZE ŚREDNIOWIECZNY CZY JUŻ RENESANSOWY? INTERTEKSTUALNE INSPIRACJE W XV-WIECZNEJ POLSCE

Kierownik projektu: mgr Zdzisław Koczarski

Numer projektu: 2021/41/N/HS2/04265
Data rozpoczęcia: 2022-02-07
Data zakończenia: 2025-02-06
Jednostka finansująca: NCN – PRELUDIUM 20

Opis projektu

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, czy na podstawie skali znajomości i wykorzystania w twórczości polskich intelektualistów rzymskiej i greckiej literatury antycznej oraz włoskiej literatury humanistycznej powinno się mówić o początku renesansu w Polsce już w połowie wieku XV? Na przykładzie reprezentatywnego dla tego okresu krakowskiego środowiska intelektualnego i jednego z jego najwybitniejszych przedstawicieli – historyka Jana Długosza (1415-1480) – projekt odpowie na pytanie, jak wiele dzieł antycznych i humanistycznych było znanych w XV-wiecznej Polsce? Projekt posłuży również stworzeniu nowoczesnych narzędzi i metody porównywania ze sobą tekstów łacińskich w celu automatycznego odnajdywania w nich intertekstualnych nawiązań i aluzji literackich do literatury starożytnej i humanistycznej.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG