Elektroniczny słownik hydronimów Polski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Wykonawcy: dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN, dr Rozalia Przybytek, mgr Paweł Swoboda, Mateusz Tarnawa (informatyk), okresowo: dr hab. Urszula Wójcik, dr Iwona Nobis, dr Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Marzena Bigaj, Anna Walkowiak

Numer projektu: 11H 12 025881
Data rozpoczęcia: 17.12.2012
Data zakończenia: 16.12.2015
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Elektroniczny słownik hydronimów Polski” jest pierwszym, polskim elektronicznym onomastykonem udostępnionym w Internecie na zasadzie open access. Hydronomastykon grupuje nazwy wodne z obszaru całej Polski w jej dzisiejszych granicach i jest specyficznym przykładem słownika wtórnie skomponowanego z drukowanych słowników nazw mniejszych dorzeczy, znacznie jednak poszerzonego przez dodatkowe ekscerpcje. Jest słownikiem historycznym, z dokumentacją źródłową obejmującą poświadczenia z różnorodnych typów źródeł całego drugiego tysiąclecia i początków XXI wieku, jest także słownikiem etymologicznym zrealizowanym na razie w obrębie haseł na litery A–C. Dzięki edycji elektronicznej jest to słownik „otwarty” z możliwością rozbudowywania o nowe narzędzia, uzupełniania i korekty danych. Zawiera obecnie ok. 40 000 haseł i 25 000 odsyłaczy, ponad 147 000 zapisów z ok. 1000 źródeł (historycznych, kartograficznych, wykazów etc.) i opracowań.

Strona internetowa słownika

http://eshp.ijp.pan.pl/

* Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG