EDYCJA ELEKTRONICZNA SŁOWNIKA WILEŃSKIEGO

Kierownik: dr Małgorzata B. Majewska
Wykonawcy: dr Małgorzata B. Majewska, Mateusz Żółtak (informatyk)

Numer projektu: N N104 175236
Data rozpoczęcia: 30.09.2009 r.
Data zakończenia: 29.06.2012 r.
Jednostka finansująca: NCN

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W wyniku realizacji projektu „Edycja elektronicza Słownika wileńskiego” powstała elektroniczna wersja dwutomowego Słownika języka polskiego wydanego w Wilnie w 1861 r. […] Prace zostały podzielone na trzy etapy: dygitalizację graficzną, tekstową i bazodanową. Wystawione w Internecie skany (dygitalizacja graficzna) wzbogacono o indeksy a fronte i a tergo. Dodano możliwość wyszukiwania wyrazów hasłowych rozpoczynających się lub kończących się określonym ciągiem znaków oraz zawierających określony ciąg znaków. Udostępniono wersję tekstową poszczególnych artykułów hasłowych (dygitalizacja tekstowa). Dodano szereg możliwości wyszukiwania zbiorów artykułów hasłowych ze względu na wspólny element budowy (dygitalizacja bazodanowa). Możliwe jest między innymi wyszukiwanie: zapożyczeń z poszczególnych języków, terminologii naukowej, profesjolektów, jednostek nacechowanych stylistycznie. Wyniki realizacji projektu dostępne na stronie projektu http://eswil.ijp.pan.pl (za: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego własnego)

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

http://eswil.ijp.pan.pl

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG