DŁUGOSZ 2.0. ELEKTRONICZNY KORPUS I NARZĘDZIA ANALIZY JĘZYKA JANA DŁUGOSZA

Kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela
Wykonawcy: dr hab. Michał Rzepiela, dr Krzysztof Nowak, mgr Zdzisław Koczarski (doktorant)

Numer projektu: 31H 17 0444 84
Data rozpoczęcia: I 2018 r.
Data zakończenia: I 2022 r.
Jednostka finansująca: NPRH

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie zestawu elektronicznych narzędzi do badań nad językiem Jana Długosza oraz ich wykorzystanie w pogłębionej analizie jego twórczości, która ma fundamentalne znaczenie dla epoki jagiellońskiej.
W wyniku realizacji projektu powstanie przeszukiwalny, dostępny dla wszystkich badaczy, korpus dzieł Jana Długosza, wyposażony w narzędzia analizy, a także seria prac naukowych przynoszących systematyczne opracowania wybranych aspektów języka autora. Korpus Jana Długosza będzie narzędziem pozwalającym na zaawansowane przeszukiwanie oraz zastosowanie metod automatycznych i półautomatycznych w badaniu tekstów polskiego historyka.

Wzbogacenie tekstu o niewidoczną dla użytkownika warstwę interpretacyjną pozwoli poszukiwać fragmentów związanych z określonym polem tematycznym (np. “urzędy” czy “emocje”), osobą (np. “Władysław Jagiełło”) czy miejscem (np. “Kraków”). Użytkownicy będą mogli wyodrębniać interesujące ich podkorpusy ograniczone do wybranych tekstów czy nawet ich partii. Wyszukiwarka pozwoli tworzyć listy wyrazów najczęściej używanych w danym dziele czy najczęściej współwystępujących z poszukiwanym terminem. Elementy wizualizacji w poglądowy sposób przedstawią np. frekwencję wybranych zjawisk Długoszowego języka czy też narracyjną strukturę dzieła.

Istotnym celem projektu będzie popularyzacja metod korpusowych w badaniach nad łacińskim tekstem średniowiecznym oraz twórczości Jana Długosza, zwłaszcza wśród badaczy zagranicznych.

Przydatne strony internetowe

Strona projektu: http://scriptores.pl/dlugosz/

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG