niedziela 18 paź

Profesor Piotr Żmigrodzki na X Forum Kultury Słowa

Aktualności

W dniach 14–17 października 2015 roku odbyło się w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy X Forum Kultury Słowa. Forum Kultury Słowa to cykliczna konferencja interdyscyplinarna, organizowana w odstępach zwykle dwuletnich przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN we współpracy z ośrodkami akademickimi i innymi instytucjami, poświęcona najszerzej pojętym zagadnieniom komunikacji językowej. Specyfika tych spotkań polega na tym, że w programie jest tylko niewielka liczba referatów, zamówionych przez organizatorów, przeznacza się natomiast bardzo wiele czasu na dyskusję, co stwarza wszystkim uczestnikom możliwość swobodnej wymiany myśli. Organizuje się także dyskusje panelowe i spotkania o charakterze warsztatów. Uczestnikami są – oprócz językoznawców – również przedstawiciele innych gałęzi wiedzy, nauczyciele, dziennikarze, pracownicy urzędów administracji państwowej, studenci. Podczas tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, dyrektor IJP PAN, prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki wygłosił referat pt. Przyszłość leksykografii – leksykografia (w) przyszłości, poświęcony prognozie kierunków rozwoju leksykografii lingwistycznej na najbliższych kilkanaście lat. Wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem i żywą dyskusją ze strony licznie zgromadzonych słuchaczy.

Informacje o Forum Kultury Słowa można znaleźć na stronie http://forumkulturyslowa.pl.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG