/  Aktualności / Profesor Piotr Żmigrodzki na konferencji z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Profesor Piotr Żmigrodzki na konferencji z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Konferencja nt. Polszczyzna wczoraj i dziś – pamięć, inspiracje, perspektywy odbyła się w Gdańsku-Oliwie w kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 21 i 22 października 2019 roku. Okazją do jej zorganizowania było sześćdziesięciolecie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a także pięćdziesięciolecie utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego oraz chęć uczczenia pamięci zmarłej w styczniu tego roku prof. dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, byłej przewodniczącej Zarządu Oddziału Gdańskiego i członkini Zarządu Głównego TMJP. W programie było blisko 40 referatów, wygłaszanych przez uczonych z różnych ośrodków polskich. Referat otwierający konferencję wygłosił prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który mówił o szczegółach pracy nad jednym z artykułów hasłowych „Wielkiego słownika języka polskiego PAN”. Oprócz części naukowej przewidziano także zwiedzanie archikatedry oliwskiej i otaczającego ją zabytkowego parku.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content