środa 15 lis

Profesor Piotr Żmigrodzki członkiem prezydium Rady Języka Polskiego

Aktualności

Prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, kierownik Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego w IJP PAN i redaktor Wielkiego słownika języka polskiego PAN, został wybrany na członka prezydium Rady Języka Polskiego. Głosowanie nad jego kandydaturą odbyło się na posiedzeniu plenarnym Rady 23 października 2023 roku.

Rada Języka Polskiego została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku, a trzy lata później jej działalność została ujęta w przepisach Ustawy o języku polskim. Zgodnie z tą ustawą Rada jest „instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego”, a jej naczelnym zadaniem jest wyrażanie opinii (z własnej inicjatywy lub na prośbę organów administracji państwowej i samorządowej, a także innych upragnionych instytucji) „o używaniu języka polskiego w działalności publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem konsumentów”, a także ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego. Oprócz tego rada prowadzi działalność popularyzatorską i dydaktyczną między innymi przez organizowanie tematycznych konferencji naukowych, debat i kampanii w mediach społecznościowych.  Prof. Piotr Żmigrodzki został powołany w skład Rady Języka Polskiego w 2011 roku, kiedy pełnił funkcję dyrektora IJP PAN. Wybór do Prezydium RJP niewątpliwie jest docenieniem wyników jego ponadtrzydziestoletniej działalności naukowej, popularyzatorskiej i leksykograficznej, ale także uznaniem roli, jaką nasz Instytut odgrywa wśród instytucji działających na rzecz badania i doskonalenia polszczyzny.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG