poniedziałek 14 paź

Profesor Piotr Żmigrodzki reprezentantem Polski w komitecie zarządzającym akcji COST „European Network of e-Lexicography”

Aktualności

11 października odbyło się w Brukseli pierwsze posiedzenie komitetu zarządzającego (Management Committee) akcji COST IS1305 pod nazwą „European Network of e-Lexicography”. Uczestniczył w nim dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który – jako jedna z dwóch osób – reprezentuje Polskę w tym gremium. Głównym celem zainaugurowanej akcji jest wypracowanie jednolitych standardów reprezentacji danych leksykograficznych w słownikach elektronicznych języków europejskich, co w dalszej przyszłości może doprowadzić do powstania wielkiego portalu leksykograficznego, gromadzącego słowniki licznych języków europejskich – to zaś umożliwi bardziej niż dotąd efektywne studia kontrastywne i komparatystyczne nad językami Europy. Na posiedzeniu spotkali się przedstawiciele 20 krajów europejskich, które uczestniczą w przedsięwzięciu. Dokonano wyboru przewodniczącego komitetu zarządzającego (został nim prof. Martin Everaert z Uniwersytetu w Utrechcie), a także przedyskutowano plan dalszych działań, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów akcji (przewiduje się m.in. konferencje grup roboczych, warsztaty dla studentów i doktorantów, staże dla osób rozpoczynających karierę naukową). Kolejne spotkanie komitetu, poświęcone już konkretnym zadaniom badawczym, odbędzie się w styczniu 2014 roku w Lejdzie (Leiden) w Holandii.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że inny nasz pracownik, prof. Michał Rzepiela, jest członkiem komitetu zarządzającego akcji COST „Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources”, rozpoczętej w roku 2011.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG