wtorek 08 mar

Profesor Barbara Czopek-Kopciuch powołana do Komitetu Językoznawstwa PAN

Aktualności

Reprezentacja naszego Instytutu w Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, już dotąd stosunkowo liczna, jeszcze się powiększyła. Podczas zebrania plenarnego Wydziału I PAN w dniu 3 marca 2016 roku w wyniku głosowania powołano w skład komitetu prof. dr hab. Barbarę Czopek-Kopciuch, specjalistkę w zakresie onomastyki, pełniącą funkcję redaktora naczelnego rocznika „Onomastica”, wydawanego przez KJ PAN w koedycji z naszym Instytutem. Jest więc obecnie w Komitecie sześcioro naszych pracowników, gdyż wcześniej do tego prestiżowego grona wybrani zostali profesorowie Maciej Grochowski, Renata Przybylska, Anna Tyrpa, Jadwiga Waniakowa i Piotr Żmigrodzki. Dyrekcja Instytutu serdecznie gratuluje Pani Profesor tego sukcesu, będącego miarą ważności badań onomastycznych w panoramie subdyscyplin lingwistyki.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG