środa 15 maj

Prof. Piotr Żmigrodzki i dr Marzena Miśkiewicz współautorami zmian zasad ortografii

Aktualności

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła na swojej stronie internetowej komunikat o zmianach niektórych zasad polskiej ortografii (dotyczących stosowania małych i wielkich liter, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem). Wejdą one w życie z początkiem roku 2026.
Projekt zmian został przygotowany przez specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Ortografii RJP, kierowany przez prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego. Prace trwały ponad dwa lata, a ich wynikiem są propozycje zmian, przyjęte w głosowaniach przez Radę Języka Polskiego. Ponadto Zespół przygotował, a Rada zaakceptowała i ogłosiła, dokument pt. „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”, w którym w spójnym układzie zamieszczono wszystkie przepisy: ostatnio uchwalone i obowiązujące od dawna. W pracach nad reformą pisowni aktywny udział wzięła także dr Marzena Miśkiewicz z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, która wniosła istotny wkład merytoryczny w prace Zespołu jako autorka dwóch rozdziałów nowych „Zasad…”, a także pełniła funkcję sekretarza Zespołu.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG