piątek 03 paź

Prezentacja projektów Instytutu na warsztatach leksykograficznych w Słowenii

Aktualności

W dniach 29 i 30 września 2014 roku odbyły się w miejscowości Bled w Słowenii warsztaty leksykograficzne w ramach akcji COST European Network of e-Lexicography (ENeL). W ciągu dwóch dni przedstawiono dwanaście obszernych prezentacji, przygotowanych przez badaczy z różnych krajów. Znalazły się wśród nich dwa wystąpienia osób z naszego Instytutu. Mgr Krzysztof Nowak omówił projekt Semantic Wiki, którego celem jest stworzenie wspólnego interfejsu prezentacji danych z wielu europejskich słowników łaciny średniowiecznej (współautorem wystąpienia był dr Bruno Bon, reprezentujący Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS z Paryża). Prof. Piotr Żmigrodzki przedstawił najważniejsze kwestie organizacyjne, finansowe i techniczne związane z opracowaniem Wielkiego słownika języka polskiego PAN. Oba wystąpienia naszych autorów cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Kilka osób z obecnych na warsztatach wyraziło chęć przyjazdu do naszego Instytutu na tzw. krótki pobyt naukowy (STSM) w celu bliższego zapoznania się z tymi przedsięwzięciami. Spotkanie było okazją do zapoznania się z pracami leksykograficznymi  prowadzonymi w różnych krajach oraz do wymiany poglądów z uczonymi i leksykografami zagranicznymi.

{gallery}prezentacja_projektow_instytutu_2014{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG