środa 25 maj

Prezentacja metod cyfrowych w analizie łacińskich tekstów średniowiecznych

Aktualności

Celem tego projektu jest pełniejsze wykorzystanie przez leksykografów łacińskich możliwości, jakie powstają w związku z digitalizacją coraz większej liczby tekstów średniowiecznych. Ważny etap w jego realizacji ma stanowić digitalizacja wydanych wcześniej drukiem, w poszczególnych krajach europejskich, tomów słowników łaciny średniowiecznej, jak również takie zorientowanie bieżącej pracy słownikowej, by aktualnie opracowywany materiał był dostępny on-line.

W dalszej perspektywie zaplanowano również stworzenie platformy internetowej, na której uczeni mediewiści mogliby wymieniać się doświadczeniami oraz publikować opracowania wybranych zagadnień. Chodziłoby tu zwłaszcza o uwagi dotyczące artykułów hasłowych o charakterze bardziej encyklopedycznym. W przyszłości taka platforma pełniłaby rolę interaktywnej encyklopedii łaciny średniowiecznej. Jak podkreślono, istotnym czynnikiem, który zadecyduje o powodzeniu przedsięwzięcia jest możliwość bezpłatnego dostępu dla wszystkich zainteresowanych do zdigitalizowanych zasobów, jak również ściślejsza współpraca pomiędzy wszystkimi pracowniami słowników łaciny średniowiecznej w Europie.

W czasie rozmowy z dyrektorem IJP PAN, prof. P. Żmigrodzkim, goście francuscy z dużym uznaniem odnieśli się także do innych, oprócz słownika łaciny, projektów słownikowych opracowywanych w Instytucie, zwłaszcza powstających on-line, Wielkiego słownika języka polskiego i Słownika polszczyzny XVII i 1. połowy XVIII wieku.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG