/  Aktualności / Studia Doktoranckie - aktualne / PRELUDIUM BIS 3 dla IJP PAN!
PRELUDIUM BIS 3 dla IJP PAN!

PRELUDIUM BIS 3 dla IJP PAN!

Miło nam poinformować, że projekt  „Zapożyczenia z sanskrytu oraz z urdu we współczesnym języku hindi – analiza stereotypów językowych za pomocą metod semantyki dystrybucyjnej” (kierownik dr hab. Maciej Eder) zakwalifikowany został do finansowania w ramach konkursu NCN Preludium 3.

Celem projektu, według opisu wnioskodawców, jest „porównanie leksemów (quasi-synonimów) współczesnego języka hindi pochodzących z dwóch różnych języków, mianowicie z sanskrytu i z urdu, i próba rekonstrukcji językowego obrazu świata użytkowników języka widzianego poprzez ich wybory leksykalne, podjęta przy użyciu metodologii językoznawstwa komputerowego, przede wszystkim metody zanurzeń słów”.

Preludium 3 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Gratulujemy zespołowi i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content