czwartek 24 mar

Publikacja elektroniczna „Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł”

Aktualności

 

W marcu 2016 r. zespół Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN zakończył grant NPRH (2012-2016). Jednym z wyników prac jest elektroniczna publikacja Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł pod red. Ewy Dzięgiel. Na opracowanie składają się autorskie artykuły opisujące tło wydawnicze, to jest kontekst polityczny i chronologizację prasy wydawanej w języku polskim na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–39 oraz sylwetki redaktorów i autorów. Wydzieloną część stanowi antologia periodyków z opisem prasoznawczym każdego tytułu. Antologia zawiera wybrane numery spośród 47 tytułów z okresu 1918–39. Jest to zbiór bardzo niejednolity. Poszczególne tytuły zakładane były w różnym czasie i odmiennych okolicznościach, część z nich należy do unikatów bibliograficznych. Swoiste przeznaczenie mają polskojęzyczne pisma frontowe z okresu wojny polsko-bolszewickiej (1919–21), kolportowane przez aparat polityczny Armii Czerwonej wśród żołnierzy polskiej armii walczącej przeciwko bolszewikom. Inny charakter przedstawiają utworzone już po zakończeniu okresu wojennego, najbardziej znane i długo publikowane pisma „Sierp” (1922–35) czy „Głos Młodzieży” (1925–35), jeszcze inny – pisma rejonowe z początku lat 30., powoływane do aktualnej kampanii polityczno-gospodarczej – przymusowej kolektywizacji wsi. Periodyki są też świadectwem historii mniejszości polskiej na Ukrainie sowieckiej w pierwszych dekadach po rewolucji bolszewickiej 1917 r.

Zapraszamy do lektury na witrynie internetowej: https://prasapolukr.ijp.pan.pl

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG