/  Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Pierwsze piętro w budynku głównym

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Zespół

Osoby tymczasowo nieaktywne

Główne obszary badawcze

Pracownia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 roku. Jej zadaniem jest wykonywanie części i koordynacja całości prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Prace nad tym słownikiem były prowadzone w ramach trzech projektów grantowych:

Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny (projekt rozwojowy MNiSW i NCBiR nr R 17 004 03, realizowany w okresie 13.12.2007–12.12.2012);

Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (projekt NPRH nr 11H 12 014581, realizowany w okresie 23.08.2013–22.08.2018);

Wielki słownik języka polskiego –etap trzeci (projekt NPRH nr 11 H 18 028086, realizowany w okresie 11.12.2018–10.12.2021).

Słownik oraz wszystkie informacje o nim można znaleźć pod adresem:

http://www.wsjp.pl.

Podsumowaniem prac nad słownikiem, wykonanych do roku 2018, jest publikacja zbiorowa:

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2018, 264 s.

Pracownia organizuje cykl spotkań naukowych pod hasłem Śniadania z leksykografią.

Członkowie pracowni prowadzą także indywidualne badania naukowe, dotyczące różnych dziedzin i problemów językoznawstwa polskiego:

  • teorii i historii leksykografii (prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki)
  • semantyki strukturalnej, w szczególności zagadnień polisemii (dr Anna Czelakowska)
  • semantyki i gramatyki kognitywnej (dr Monika Szymańska)
  • lingwistyki korpusowej (dr Monika Szymańska),
  • frazeologii i frazematyki (dr Katarzyna Węgrzynek, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska),
  • leksykologii współczesnej, szczególnie socjolektalnej (dr Anna Niepytalska-Osiecka)
  • języka autorów (dr hab. Jakub Bobrowski,  dr Marzena Miśkiewicz, dr Dorota Suchacka-Pietrzak )
  • stylizacji w dziełach artystycznych (dr hab. Jakub Bobrowski)
  • grzeczności językowej i języka niedyskryminującego (dr Ewa Kozioł-Chrzanowska, dr Anna Niepytalska-Osiecka)
  • dialektologii o nachyleniu socjolingwistycznym (dr Anna Miszta)

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content