Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Pierwsze piętro w budynku głównym

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Zespół

Osoby tymczasowo nieaktywne

Główne obszary badawcze

Pracownia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 roku. Jej zadaniem jest wykonywanie części i koordynacja całości prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Prace nad tym słownikiem były prowadzone w ramach dwóch projektów grantowych: Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny (projekt rozwojowy MNiSW i NCBiR nr R 17 004 03, realizowany w okresie 13.12.2007–12.12.2012) oraz Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (projekt NPRH nr 11H 12 014581, realizowany w okresie 23.08.2013–22.08.2018). Słownik, który w sierpniu 2018 roku liczył ok. 70 tys. haseł, oraz wszystkie informacje o nim można znaleźć pod adresem:

http://www.wsjp.pl.

Podsumowaniem prac nad słownikiem, wykonanych do roku 2018 jest publikacja zbiorowa:

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2018, 264 s.

Obecnie prace nad powiększaniem słownika są finansowane w ramach projektu NPRH: Wielki słownik języka polskiego –etap trzeci (nr 11 H 18 028086). Wedlug stanu na koniec 2020 roku liczba haseł słownika zbliża się do 80 tys.

Członkowie pracowni prowadzą także indywidualne badania naukowe, dotyczące różnych dziedzin i problemów językoznawstwa polskiego:

  • metaleksykografii (prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska)
  • semantyki strukturalnej, w szczególności zagadnień polisemii (dr Anna Czelakowska)
  • semantyki kognitywnej (dr Monika Szymańska)
  • lingwistyki korpusowej (dr Monika Kasza, dr Monika Szymańska),
  • frazeologii i frazematyki (dr Katarzyna Węgrzynek, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska),
  • leksykologii współczesnej, szczególnie socjolektalnej (dr Anna Niepytalska-Osiecka)
  • języka autorów (dr Jakub Bobrowski,  dr Marzena Miśkiewicz)
  • stylizacji w dziełach artystycznych (dr Jakub Bobrowski)
  • językowych aspektów reklamy (mgr Aleksandra Serafin)
  • dialektologii o nachyleniu socjolingwistycznym (dr Anna Miszta) lub etnolingwistycznym (mgr Ilona Kulak)

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content