/  Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego

Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego

Pierwsze piętro w budynku głównym

Kierownik Pracowni

prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki

e-mail: piotr.zmigrodzki@ijp.pan.pl

Zespół

Główne obszary badawcze

Pracownia została utworzona przez Radę Naukową Instytutu z dniem 1 stycznia 2008 roku. Jej zadaniem jest wykonywanie części i koordynacja całości prac nad nowym Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Prace nad tym słownikiem były dotąd prowadzone w ramach dwóch projektów grantowych: Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny (projekt rozwojowy MNiSW i NCBiR nr R 17 004 03, realizowany w okresie 13.12.2007–12.12.2012) oraz Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (projekt NPRH nr 11H 12 014581, realizowany w okresie 23.08.2013–22.08.2018). Słownik, który liczy obecnie ok. 70 tys. haseł, oraz wszystkie informacje o nim można znaleźć pod adresem:

http://www.wsjp.pl.

Członkowie pracowni prowadzą także indywidualne badania naukowe, dotyczące różnych dziedzin językoznawstwa polskiego: metaleksykografii (prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska), semantyki strukturalnej, w szczególności zagadnień polisemii (dr Anna Czelakowska), semantyki kognitywnej (prof. dr hab. Renata Przybylska, dr Monika Szymańska), lingwistyki korpusowej (mgr Monika Kasza, dr Monika Szymańska), frazeologii (dr Katarzyna Węgrzynek, dr Ewa Kozioł-Chrzanowska), leksyki współczesnej, szczególnie socjolektalnej (dr Anna Niepytalska-Osiecka), dawnej i współczesnej leksyki dotyczącej stosunków własnościowych (dr hab. prof. IJP PAN Krystyna Kowalik), języka autorów (dr Jakub Bobrowski, mgr Dorota Suchacka-Pietrzak), stylizacji w dziełach artystycznych (dr Jakub Bobrowski), języka coachingu (dr Barbara Ścigała-Stiller), dialektologii o nachyleniu socjolingwistycznym (dr Anna Miszta).

loading