/  Pracownia języka staropolskiego

Pracownia języka staropolskiego

Czwarte piętro w budynku głównym

P.O. Kierownika Pracowni

dr hab. Mariusz Leńczuk

Zespół

Główne obszary badawcze

  • leksykografia staropolska,
  • badanie leksyki staropolskiej na tle (pra)słowiańskim i w ujęciu diachronicznym – wybrane zagadnienia
  • kwerenda wydawnictw źródłowych zawierających materiały do roku 1500 oraz rękopisów średniowiecznych i uzupełniająca ekscerpcja materiału polskiego (glosy) z rękopisów łacińskich (Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Narodowego w Krakowie i innych) oraz jego opracowanie

Zewnętrzna strona pracowni

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content