Pracownia języka staropolskiego – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Pracownia języka staropolskiego

Pracownia języka staropolskiego

Czwarte piętro w budynku głównym

Kierownik Pracowni

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN

Zespół

Główne obszary badawcze

  • leksykografia staropolska,
  • badanie leksyki staropolskiej na tle (pra)słowiańskim i w ujęciu diachronicznym – wybrane zagadnienia
  • kwerenda wydawnictw źródłowych zawierających materiały do roku 1500 oraz rękopisów średniowiecznych i uzupełniająca ekscerpcja materiału polskiego (glosy) z rękopisów łacińskich (Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Narodowego w Krakowie i innych) oraz jego opracowanie

Zewnętrzna strona pracowni

Kontakt

Adres:
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

E-mail:

Telefon:
+48 (12) 632-56-92

Więcej informacji

loading