/  Pracownia historii języka polskiego XVII i XVIII wieku

Pracownia historii języka polskiego XVII i XVIII wieku

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

e-mail:

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

Zespół

Dzieje Pracowni

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku została utworzona w grudniu 1954 roku jako placówka Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, kierowanego przez prof. Witolda Doroszewskiego. Głównym jej zadaniem było od początku istnienia opracowanie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku.

Kierownikiem nowej pracowni historycznojęzykowej została prof. Halina Koneczna. Po śmierci prof. Konecznej w roku 1961 stanowisko to objął prof. Stanisław Skorupka, współredaktor Słownika języka polskiego W. Doroszewskiego, znany leksykograf i frazeolog. Od początku istnienia Pracowni zastępcą obu profesorów była Salomea Szlifersztejnowa, która organizowała pracę zespołu.

W roku 1969 kierownikiem Pracowni został dr Kazimierz Żelazko, który z ogromnym zaangażowaniem prowadził przedsięwzięcie aż do roku 1991, kiedy to kierownictwo objęła dr Krystyna Siekierska, długoletni pracownik redakcji powstającego Słownika (za: Krystyna Siekierska, Teresa Sokołowska, Historia słownika do roku 1999, https://sxvii.pl/archiwalne).

W 2004 r. szefem Pracowni został prof. Włodzimierz Gruszczyński. Od tego czasu Słownik uzyskał postać elektroniczną i jako pierwszy polski słownik historyczny powstaje obecnie wyłącznie w tej wersji.

Główne obszary badawcze

Wielostronne badania nad polszczyzną XVII i XVIII wieku, w tym:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content