/  Pracownia historii języka polskiego XVII i XVIII wieku

Pracownia historii języka polskiego XVII i XVIII wieku

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

e-mail: slownikxvii@ijp.pan.pl

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

Zespół

Główne obszary badawcze

Wielostronne badania nad polszczyzną XVII i XVIII wieku, w tym:

loading