/  Pracownia etymologii i geolingwistyki

Pracownia etymologii i geolingwistyki

Czwarte piętro w budynku głównym

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

e-mail: jadwiga.waniakowa@ijp.pan.pl

Zespół

Główne obszary badawcze

Pracownia Etymologii i Geolingwistyki (wcześniej: Pracownia Geografii Lingwistycznej) została powołana w Instytucie Języka Polskiego PAN dnia 1 stycznia 2005 roku. Kontynuuje ona prace dawnej Pracowni Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego. Jej zadaniem są wszelkie prace ze strony Polski związane z Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym i Atlasem Języków Europy.

loading