/  Pracownia dialektologii polskiej

Pracownia dialektologii polskiej

Drugie i trzecie piętro w budynku głównym.

Kierownik Pracowni

prof. zw. dr hab. Anna Tyrpa

e-mail: e-mail: anna.tyrpa@ijp.pan.pl

Zespół

Główne obszary badawcze

  • gwary polskie,
  • nazwy chorób w gwarach polskich (dr M. Buława),
  • gwara w perspektywie socjolingwistycznej, gwara w Internecie, słownictwo gwarowe w języku potocznym (dr hab. R. Kucharzyk, prof. IJP PAN),
  • Polska i jej regiony w zwierciadle gwarowym (prof. dr hab. A. Tyrpa),
  • frazeologia i paremiologia w gwarach, szczególnie religijna (dr E. Popławski),
  • gwary polskie na terenie byłych Prus Wschodnich; sytuacja socjolingwistyczna na Mazurach (dr E. Grześkiewicz),
  • polszczyzna kresowa; kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie; języki wschodniosłowiańskie; dialektologia polska i wschodniosłowiańska; leksykologia (etymologia, zapożyczenia); socjolingwistyka (dr hab. A. Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN),
  • leksyka obrzędowa, słowotwórstwo gwarowe (dr hab. B. Grabka, prof. IJP PAN),
  • numeralizacja rzeczowników w gwarach polskich (mgr J. Kozioł).
loading