Urszula Bijak
Pracownia Onomastyki
304

dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN

Stopnie naukowe

 • 1986 – magister filologii słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • 1994 – doktor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego PAN
 • 2014 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN

Obszary badań naukowych

onomastyka polska i słowiańska (historyczne i współczesne procesy kształtowania się nazw własnych, zwłaszcza miejscowych, wodnych, terenowych), leksykografia onomastyczna, etymologia, standaryzacja nazw geograficznych

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • International Council of Onomastic Sciences (wiceprzewodnicząca 2017-2021)
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA (przewodnicząca od 2017 r.)
 • Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Komisja Onomastyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN (wiceprzewodnicząca od 2020 r.)
 • Praca w redakcjach czasopism naukowych: sekretarz Redakcji czasopisma “Onomastica” (2014-2019), redaktor naczelna  (2020-2021),  redaktor tematyczna (od 2022 r.)

Projekty badawcze

 • Słowiański atlas onomastyczny. Budowa polskich nazw miejscowych, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, 2014–2020, wykonawca.
 • Elektroniczny słownik hydronimów Polski, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, 2012–2015, wykonawca
 • Słownik nazw wodnych Polski, 2005–2008, MNiSW, wykonawca.

Publikacje

Monografie

 • U. Bijak, 2001, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków, 364 s.
 • U. Bijak, 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 142, Kraków, 307 s.
 • U. Bijak, P.  Swoboda, & J. B. Walkowiak (red.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 3: General and Applied Onomastics. Literary Onomastics. Chrematonomastics. Reports. Kraków: Jagiellonian University Press. https://doi.org/10.4467/K7478.47/22.23.19014
 • U. Bijak, P. Swoboda, & J. B. Walkowiak (red.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 2: Anthroponomastics. Kraków: Jagiellonian University Press. https://doi.org/10.4467/K7446.46/22.23.19013
 • U. Bijak,  P. Swoboda, & J. B. Walkowiak (red.). (2023). Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1: Keynote Lectures. Toponomastics. Kraków: Jagiellonian University Press. https://doi.org/10.4467/K7501.45/22.23.19012

Słowniki

 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, B. Doda, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, T. Łuba, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t.. I: A–B, Kraków 1996, 484 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. II: C–D, Kraków 1997, 518 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. III: E–I, Kraków 1999, 543 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo Naukowe DWN, t. IV: J–N, Kraków 2001, 539 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. V: Ko–Ky, Kraków 2003, 533 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. VI: L–Ma, Kraków 2005, 564 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VII: Mą–N, Kraków 2007, 472 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VIII O-Pn, Kraków 2009, 547 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer, t. IX: Po-Q, Kraków 2013, 416 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer, t. X: Ra-Re, Kraków 2015, 160 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer, t. XI: Rę-Rs, Kraków 2015, 146 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer, t. XII: Ru-Rż, Kraków 2015, 168 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer, t. XIII: Sa-Si, Kraków 2016, 215 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Wasilewska, t. XIV: Sk-Sn, Kraków 2017, 197 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, t. XV: So-Stą, Kraków 2018, 231 s.
 • Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. U. Bijak i P. Swobody, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Sucharska, t. XVI: Stb-Sy, Kraków 2021, 290 s.
 • U. Bijak, 2001, Nazwy miejscowe powiatu grójeckiego. Słownik historyczno-etymologiczny, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec, 127 s.
 • B. Czopek-Kopciuch, A. Cieślikowa, U. Bijak, 2010, Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków Rytm, 211 s.
 • U. Bijak, P. Swoboda, 2011, Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego. Pochodzenie. Frekwencja. Geografia, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu, Grójec, 346 s.

Wybrane artykuły

 • U. Bijak, 1990, Nazwy zestawione typu Boguty-Augustyny na Mazowszu i Podlasiu, Onomastica XXXV, 31–54.
 • U. Bijak, 2001, Imię Kazimierz i jego derywaty w toponimii polskiej, (w:) Toponimia i oronimia, pod red. A. Cieślikowej i B. Czopek-Kopciuch, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków, 125–135.
 • U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, 2007, Imiona w nazwach jezior i stawów w Polsce, Jezikoslovni Zapiski 13(1–2), 59–68.
 • U. Bijak, 2010, Zmiany nazw wodnych w dorzeczu Wisły, (w:) Nazwy własne a społeczeństwo, pod red. R. Łobodzińskiej, t. II, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, 237–246.
 • U. Bijak, 2011, Chrematonimy odhydronimiczne, Język Polski XCI, 263–272.
 • U. Bijak, M. Rutkowski, 2012, Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 29–34.
 • U. Bijak, 2012, Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, pod red. I. Łuc i M. Pogłódek, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 61–68.
 • U. Bijak, M. Rutkowski, 2012, Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją), Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, nr 22, Ojców, 97–102.
 • U. Bijak, 2014, Z leksykografii onomastycznej, Onomastica LVIII, 105–124.
 • U. Bijak, 2015, Potamonyms of the Vistula River Basin as a Part of Cultural Heritage. In: Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21st International Seminar on Sea Names, Helsinki, Finland, 23­–26 August 2015,  31–41.
 • U.Bijak, 2016, Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie, Onomastica LX, 317–332.
 • U. Bijak, 2016, Polionimia, czyli “wojna nazw”, Polonica XXXVI, 55–66.
 • U. Bijak, 2017, Transonimizacja, czyli „wędrówki nazw”, Folia onomastica Croatica 26, 1–14.
 • U. Bijak, 2017, Arboretum onimiczne, Onomastica LXI/2, 381–400.
 • U.Bijak, 2019, The Development of Polish Toponomastic Terminology (Rozwój polskiej terminologii toponomastycznej), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XXXVII SECTIO FF, 1, 91-103.
 • U. Bijak, 2019, Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw), Onomastica LXIII, 145–156.
 • U.Bijak, 2019, Polska terminologia onomastyczna. Ku harmonizacji systemu, (w:) Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencja,Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017. Zborník referátov, red. A. Chomová, J. Krško, I.Valentová,  VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava, 44-52.
 • U. Bijak, 2020, Pluralia tantum w polskiej ojkonimii, Folia onomastica Croatica, 29, 1, 1-13.
 • U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, 2020, Toponyms of selected communes with minority languages in north-eastern Poland (legal regulations and practice), Onomàstica. Anuari de la Societat d’Onomàstica, 6, 125-137.
 • U. Bijak, 2020, Rozwój polskiej terminologii toponomastycznej, (w:) Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwórstwa, red. A. Siwiec, I. Domaciuk-Czarny, M. Kojder, Lublin – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 67-78.
 • U. Bijak, 2021, Polish anthroponym-derived geographical names (An overview), (w:) Proceedings of the International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of 21st Century”, eds. A. Choleva-Dimitrova, M. Vlahova-Angelova, N. Dancheva, Sofia – Bulgarian Academy of Sciences, 29–41.
 • U. Bijak, 2021, Space and landscape in Polish toponymy, Jazykovedný časopis (Journal of Linguistics), 72/1, 194-207.
 • U. Bijak, 2022, Porządkowanie nazewnictwa urzędowego Polski – zmiany, ustalanie, znoszenie toponimów oraz problemy z tym związane (z prac Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w latach 2017–2022), Onomastica, 66, 355-366.
 • U. Bijak, I. Valentová, and M. Harvalík, 2022, West Slavic Onomastics An introduction, Onoma, 57, 9–13. 
 • U. Bijak, 2022, Polish toponomastics: Its history, current state, and research perspectives, Onoma, 57, 33–52.
 • U Bijak, 2023, Onomastyka stosowana, Polonica, 43, 219-228.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG