361

mgr Szymon Seweryn

Funkcje (aktualne)

 • Zastępca dyrektora IJP PAN od 2 lutego 2009 r.
 • Ekspert ds. kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki od 1 maja 2010 r.
 • Manager projektu RCIN od 1 stycznia 2011 r.
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego TMJP od 3 grudnia 2016 r.
 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) IJP PAN od 26 listopada 2020 r.
 • Koordynator finansowy projektu: DARIAH-PL od 1 stycznia 2021 r.
 • Koordynator finansowy i członek komitetu sterującego projektu: GOSPOSTRATEG od 1 marca 2021 r.
 • Specjalista ds. administracyjno-finansowych projektu: H2020 INRAIA-2020; od 1 marca 2021 r.

Funkcje (zakończone)

 • Członek (założyciel) Rady Programowej DARIAH-PL (18 sierpnia 2014 r. - 31 sierpnia 2016 r.).
 • Wykonawca projektu: "Lubelska Biblioteka Wirtualna"  (1 kwietnia 2014 r. - 31 stycznia 2015 r.).

Wykształcenie

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Skawinie;
 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji - kierunek prawo.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - kierunek: Zarządzanie Projektami badawczymi współfinansowanymi z Funduszy Europejskich - Manager projektów badawczych.

Konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty

2023

 • Udział w szkoleniu: "Prawo pracy po zmianach w Kodeksie Pracy w 2023 r." - Taxus - Kraków, marzec 2023.
 • Udział w szkoleniu: "Zakres postępowań o awans naukowy" - Rada Doskonałości Naukowej wraz z Uniwersytetem Warszawskim - Warszawa, marzec 2023.

2022

 • Udział w szkoleniu: "Kadry, Prawo Pracy, HR - najnowsze i nadchodzące zmiany w 2022/2023 roku" - Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. - Wisła, wrzesień 2022.
 • Udział w szkoleniu: "Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem projektowanych zmian od sierpnia 2022 r." - Taxus - Kraków, lipiec 2022.

2021

 • Udział w szkoleniu: "Zatrudnienia w instytutach naukowych PAN naukowców zagranicznych przyjeżdżających do Polski" - Polska Akademia Nauk - Warszawa, listopad 2021 r.
 • Udział w webinarium: "RODO w praktyce. Ochrona Danych w administracji publicznej" – BTC sp. z o.o. – Kraków, listopad 2021 r.
 • Udział w szkoleniu: "Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt H2020" - Krajowy Punkt Kontaktowy - Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w szkoleniu i warsztatach: "Najważniejsze założenia nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027" - Polska Akademia Nauk - Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w konferencji: "Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on" - Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z OPI PIB - Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w seminarium: "System POL-on wprowadzenie danych w kontekście subwencji MNiSW oraz oceny ewaluacyjnej" - Centrum Analizy Wartości - Warszawa, wrzesień 2021.
 • Udział (członek komitetu organizacyjnego) w konferencji naukowej z okazji 100-lecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pt. "Język Polski - między tradycją a współczesnością" - TMJP wraz z UJ i IJP PAN - Kraków, maj 2021.

2020

 • Udział w szkoleniu: "Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych – planowanie, opis przedmiotu zamówienia i szacownie wartości, odpowiedzialność, regulaminy i sposób dokumentowania" - Presscom -  listopad 2020.
 • Udział w szkoleniu: „Skonsolidowana deklaracja VAT oraz ewidencja VAT w postaci JPK (V7M i V7K)” - Tributis Group – październik 2020.
 • Udział w szkoleniu: „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” - Tributis Group – październik 2020.

2019

 • Udział w szkoleniu: Zasady wykorzystania subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" - Audyt i Doradztwo Europejskie wraz z ISEZ PAN - Kraków, kwiecień 2019.
 • Udział w szkoleniu: "Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów w 2019 roku - nowe akta osobowe" - Taxus - Kraków, styczeń 2019.

2018

 • Udział w szkoleniu: "Zmiany w przepisach dotyczących finansowania nauki - ustawa 2.0" - Audyt i Doradztwo Europejskie - Kraków, październik 2018.
 • Udział w seminarium: "Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach. Regulaminy wynagradzania w Szkołach Wyższych i Instytutach" - Centrum Analizy Wartości - Warszawa, wrzesień 2018.
 • Udział w kursie: "Prowadzenie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych - aktualny stan prawny" - Taxus - Kraków, maj 2018.
 • Udział w szkoleniu: "Zintegrowany system usług dla nauki" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Kraków, kwiecień 2018.
 • Udział w szkoleniu: "Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" - BDO Solutions/POLEXPERT - Warszawa, kwiecień 2018.
 • Udział w szkoleniu: "Zmiany w systemie ochrony danych osobowych; RODO; wybrane aspekty prawne i praktyczne" - Kancelaria Radców Prawnych: Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy - Warszawa, marzec 2018.
 • Udział w szkoleniu: "Organizacja i sposób działania Stałego Dyżuru oraz spraw dotyczących obronności, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych" - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RP wraz z Zespołem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych PAN - Warszawa, marzec 2018.

2017

 • Udział w szkoleniu: "Świadomy Zamawiający - prawo konkurencji w przetargach publicznych" - Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta - Gdańsk, październik 2017.
 • Udział w szkoleniu: "Ankieta jednostki za lata 2013-2016" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki - Kraków, styczeń 2017.

2016

 • Udział w szkoleniu: "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji przepisów z dnia 28 lipca 2016 r." - Taxus - Arłamów, październik 2016.
 • Udział i wystąpienie w corocznym spotkaniu archiwistów zakładowych PAN i PAU; wystąpienie: "Digitalizacja zbiorów IJP PAN jako przykład procesu archiwizacji dokumentów (zbiorów) naukowych - opis prac digitalizacyjnych, prezentacja materiałów, napotkane problemy, wyzwania na przyszłość" - IJP PAN - Kraków, październik 2016.
 • Udział w seminarium pt.: "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w instytucie naukowym PAN" - Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr - Kraków, wrzesień 2016.
 • Udział w specjalistycznym seminarium pt.: "Vademecum kadry zarządzającej jednostek naukowo-badawczych. Praktyczne aspekty zarządzania instytutem naukowym jako jednostką sektora finansów publicznych" - Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr - Warszawa, czerwiec 2016.
 • Udział w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez Centrum. - Narodowe Centrum Nauki - Olsztyn, maj 2016.
 • Udział w szkoleniu: "Prawo pracy w 2016 roku, po zmianach w kodeksie pracy" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Karpacz, luty 2016.

2015

 • Udział w konferencji DARIAH-PL pt. "Humanistyka Cyfrowa - badanie tekstów, obrazów i dźwięku" - UMCS wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Lublin, listopad 2015.
 • Udział w szkoleniu: "Interaktywny Płatnik PLUS (IPP)" - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Kraków, listopad 2015.
 • Udział w szkoleniu: "Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB" - Effect - Kraków, październik 2015.
 • Udział w szkoleniu i warsztatach: "Rewolucyjne zmiany w Prawie Pracy w 2015/2016 roku oraz najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych - zmiany w umowach na czas określony, kontrowersje i nowe interpretacje" - warsztaty prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy - Effect - Katowice, październik 2015.
 • Udział w seminarium: "Ustawa o finansowaniu nauki - nowe akty wykonawcze" - Centrum Analizy Wartości - Warszawa, październik 2015.
 • Udział i wystąpienie w XIII Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej; wystąpienie: "Indywidualnie czy w zespole...? Analiza rozwiązań prawnych związanych z aplikacją o środki na realizację projektów naukowych w Polsce" - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej - Zakopane, wrzesień 2015.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Wizualizacja dla nauki" - Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Warszawa, wrzesień 2015.
 • Udział w IV Annual International Scientific Conference pt. "Sociocultural, political, legal and economic aspects of the international environment development." - Ivan Franko National University of Lviv wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - Lwów, kwiecień 2015.
 • Udział w szkoleniu: "Dokumentacja pracownicza i sprawy kadrowe z uwzględnieniem zmian do Kodeksu pracy z 2015 r." - Taxus - Kraków, marzec 2015.
 • Udział w szkoleniu dla osób koordynujących wypełnianie sprawozdania PNT-01 w jednostkach naukowych - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Warszawa, luty 2015.

2014

 • Udział i wystąpienie w I Międzynarodowej Konferencji Humanistki Cyfrowej pt. "Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych"; wystąpienie w ramach Rady Programowej DARIAH-PL: "Humanistka cyfrowa w Instytucie Języka Polskiego PAN" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Warszawskim, listopad 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Zarządzanie informacja w nauce"; wystąpienie: "Zarządzanie projektem badawczym w naukach humanistycznych" - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej - Katowice, listopad 2014.
 • Udział w szkoleniu: "Ewidencja i rozliczanie projektów badawczo-rozwojowych" - Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr - Otwock (Mądralin), listopad 2014.
 • Udział w szkoleniu: "Wybrane zagadnienia z prawa pracy oraz ZUS-u w praktyce Kadrowców i Kadry Zarządzającej" - Taxus - Arłamów, październik 2014.
 • Udział w szkoleniu: "Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach" - Taxus - Niepołomice, lipiec 2014.
 • Udział w szkoleniu dotyczącym systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu systemowego POKL pn.: "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Kraków, czerwiec 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji pt. "Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność"; wystąpienie: "Pozasądowa ochrona praw i wolności pracowniczych w systemie prawnym szkolnictwa wyższego w Polsce" - Akademia im. Jana Długosza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji - Częstochowa, czerwiec 2014.
 • Udział w warsztatach dla pracowników administracji organizowanych w ramach dni Narodowego Centrum Nauki - NCN - Lublin, kwiecień 2014.
 • Udział w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - Emiro - Kraków, kwiecień 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich"; wystąpienie: "Polskie regulacje procesowe z zakresu prawa pracy w obrębie szkolnictwa wyższego w kontekście wybranych źródeł europejskich" - Katedra Prawa Karnego Postępowania Karnego KUL - Sandomierz, kwiecień 2014.
 • Udział w konferencji podsumowującej realizację projektu POIG RCIN: "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" - Konsorcjum RCIN pod przewodnictwem MiIZ PAN - Warszawa, kwiecień 2014.
 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Przemiany w państwie i prawie"; wystąpienie: "Analiza przekształceń w systemie prawnym szkolnictwa wyższego w Polsce, na przykładzie Polskiej Akademii Nauk" - UMCS - Lublin, kwiecień 2014.
 • Udział w dniu informacyjnym ICT HORYZONT 2020 - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - IPPT PAN - Warszawa, luty 2014.

2013

 • Udział i wystąpienie w XII Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej; wystąpienie: "Zasoby cyfrowe jednostek naukowych PAN. Realizacja projektu RCIN" - Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej - Zakopane, wrzesień 2013.
 • Udział w warsztatach: "Prawo autorskie w RCIN" - MiIZ PAN - Warszawa, wrzesień 2013.
 • Udział w szkoleniu: "System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on" - PO KL 4.1.3. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Kraków, lipiec 2013.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. "Cyfrowa Kultura 2013" - IBM - Warszawa, czerwiec 2013.
 • Udział (członek komitetu organizacyjnego) i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości"; wystąpienie: "Realizacja projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" - Komitet Językoznawstwa PAN wraz z IJP PAN - Kraków, czerwiec 2013.
 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Qualitative and Quantitative Methods in Libraries"; wystąpienie: "Digitalization in polish scientific institutions. Case study: Digital Repository of Scientific Institutes" - Uniwersytet Sapienza - Rzym, czerwiec 2013.
 • Udział w szkoleniu: "Prawo autorskie" - Natura optima dux - Warszawa, maj 2013.
 • Udział i wystąpienie w XIII Festiwalu Nauki pt. "Oblicza wody"; wystąpienie: "Realizacja projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych w IJP PAN" - Urząd Miasta Krakowa - Kraków, maj 2013.
 • Udział w IV konferencji i3: internet - infrastruktury - innowacje pt. "Wszechobecny Internet, X lat Polskiego Internetu Optycznego"; udział w dyskusji dot. POIG RCIN - Pionier - Poznań, kwiecień 2013.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Bogactwo współczesnej Polszczyzny" z okazji 100-lecia czasopisma "Język Polski" - Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego - Kraków, kwiecień 2013.
 • Udział w warsztatach: "Wdrożenie systemu dLab (dWorkflow)" - Natura optima dux - Warszawa, luty 2013.
 • Udział w szkoleniu: "Realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem przez administrację publiczną obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno-użytkowym" - CS Inwestycje Sektora Publicznego - Kraków, styczeń 2013.
 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra" - Biblioteka Jagiellońska - Kraków, styczeń 2013.

2012

 • Udział w I seminarium z cyklu Prawo Własności Intelektualnej na temat: "Biblioteka cyfrowa w przestrzeni praw własności intelektualnej" - CINP - Zakopane, grudzień 2012.
 • Udział w szkoleniu: "Nowe zasady ochrony danych osobowych" - Forum - Łódź, wrzesień 2012.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. "Zarządzanie wiedzą" - Rodan Systems - Warszawa, czerwiec 2012.
 • Udział w międzynarodowej konferencji i seminarium naukowym pt. "Budowanie przewagi w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań poprzez sieć współpracy" - NetWORKs - Kraków, czerwiec 2012.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. "Cyfrowa Kultura 2012" - IBM - Warszawa, maj 2012.
 • Udział w warsztatach: "Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności intelektualnej w projektach badawczych" - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Wrocław, kwiecień 2012.
 • Udział w III międzynarodowej konferencji Open Access w Polsce pt. "Otwarta nauka i edukacja" - Bydgoszcz, kwiecień 2012.
 • Udział w szkoleniu: "Prawo dostępu do publikacji elektronicznych" - Instytut Matematyczny PAN - Warszawa, luty 2012.
 • Udział w seminarium: "Przetwarzanie języka naturalnego 2011-2012" - Zespół Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN - Warszawa, styczeń 2012.

2011

 • Udział w seminarium: "Organizacja i praktyczne wykonanie kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych - dokumentacja krok po kroku" - Eurodirect - Kraków, listopad 2011.
 • Udział w seminarium: "Klasyfikacja wydatków strukturalnych po zmianach w opisie kodów strukturalnych. Sprawozdanie Rb-WSa i Rb-WSb" - Eurodirect - Kraków, październik 2011.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji pt. "Nasza Klasyka"; wystąpienie: "CDN Optima okiem klienta" - Comarch - Kraków, wrzesień 2011.
 • Udział (Przewodniczący komitetu organizacyjnego) w: "Warsztatach z zakresu rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT w POIG RCIN" - IJP PAN - Zakopane, lipiec 2011.
 • Udział w szkoleniu: "Zasady rozliczania i dokumentowania dotacji z Unii Europejskiej oraz prawo pracy przy realizacji projektów z dotacji UE" - Taxus - Sopot, lipiec
 • Udział w warsztatach z zakresu umów autorsko-prawnych - Ośrodek Edukacyjny Forum - Warszawa, lipiec 2011.

2010

 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Bezpieczna Europa z perspektywy wschodniej"; wystąpienie: "Wpływ języka na politykę i stosunki polsko-wschodnie" - SGGW - Warszawa, maj 2010.
 • Udział w szkoleniu: "Prowadzenie kadr i dokumentacji pracowniczej" - Taxus - Kraków, kwiecień 2010.
 • Udział w konferencji pt. "Archiwizacja cyfrowa w muzeach, bibliotekach, archiwach" - IBM - Warszawa, marzec 2010.
 • Udział w seminarium: "Transfer wiedzy między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym i naukowo-badawczym. Możliwość współpracy dzięki wsparciu PO KL" - Regionalny Ośrodek EFS - Kraków, marzec 2010.
 • Udział w szkoleniu: "Zasady rozliczania dotacji z Unii Europejskiej z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i prawa pracy (czas pracy i formy zatrudniania) w odniesieniu do projektów unijnych" - Taxus - Zakopane, marzec 2010.
 • Udział w seminarium: "Zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym i instytucjach naukowych" - Centrum Analizy Wartości - Warszawa, styczeń 2010.

2009 - 2006

 • Udział w szkoleniu: "Kodeks cywilny w sektorze publicznym - umowy, kary, terminy, rękojmia i gwarancja" - CS Administracja Publiczna - Kraków, listopad 2009.
 • Kurs pomocy przed medycznej - Maltańska Służba Medyczna - Kraków, styczeń 2008.
 • Udział w seminarium z postępowania cywilnego - Katedra Postępowania Cywilnego UJ - Kraków 2006/2007.
 • Udział w międzynarodowym projekcie "KONTRA" - Dortmund, listopad 2006.

Publikacje

Ważniejsze wizyty międzynarodowe

Członkostwo w organizacjach

Medale i odznaczenia

Srebrny medal za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej - 9 stycznia 2013 r.