Szymon Seweryn
Zastępca dyrektora ds. administracyjnych
361

mgr Szymon Seweryn

Funkcje (aktualne)

 • Zastępca dyrektora IJP PAN od 2 lutego 2009 r.
 • Ekspert ds. kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki od 1 maja 2010 r.
 • Manager projektu RCIN od 1 stycznia 2011 r.
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego TMJP (SKARBNIK) od 3 grudnia 2016 r.
 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) IJP PAN od 26 listopada 2020 r.
 • Specjalista ds. administracyjno-finansowych projektu: H2020 INFRAIA-2020; od 1 marca 2021 r.

Funkcje (zakończone)

 • Koordynator finansowy projektu POIR UE: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” (1 stycznia 2021 r. – 31.12.2023 r.).
 • Koordynator finansowy i członek komitetu sterującego projektu: GOSPOSTRATEG  pt. „Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej” (1 marca 2021 r. – 31.08.2023 r.).
 • Członek (założyciel) Rady Programowej DARIAH-PL (18 sierpnia 2014 r. – 31 sierpnia 2016 r.).
 • Wykonawca projektu: „Lubelska Biblioteka Wirtualna”  (1 kwietnia 2014 r. – 31 stycznia 2015 r.).

Wykształcenie

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Skawinie;
 • Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji – kierunek prawo.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek: Zarządzanie Projektami badawczymi współfinansowanymi z Funduszy Europejskich – Manager projektów badawczych.

Konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty

2023

 • Udział w konferencji: „Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce” – PCSS – Poznań, październik 2023.
 • Udział w konferencji: „Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji.” – Rada Doskonałości Naukowej – Koszalin, lipiec 2023.
 • Udział w szkoleniu: „Prawo pracy po zmianach w Kodeksie Pracy w 2023 r.” – Taxus – Kraków, marzec 2023.
 • Udział w szkoleniu: „Zakres postępowań o awans naukowy” – Rada Doskonałości Naukowej wraz z Uniwersytetem Warszawskim – Warszawa, marzec 2023.

2022

 • Udział w szkoleniu: „Kadry, Prawo Pracy, HR – najnowsze i nadchodzące zmiany w 2022/2023 roku” – Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. – Wisła, wrzesień 2022.
 • Udział w szkoleniu: „Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem projektowanych zmian od sierpnia 2022 r.” – Taxus – Kraków, lipiec 2022.

2021

 • Udział w szkoleniu: „Zatrudnienia w instytutach naukowych PAN naukowców zagranicznych przyjeżdżających do Polski” – Polska Akademia Nauk – Warszawa, listopad 2021 r.
 • Udział w webinarium: „RODO w praktyce. Ochrona Danych w administracji publicznej” – BTC sp. z o.o. – Kraków, listopad 2021 r.
 • Udział w szkoleniu: „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt H2020” – Krajowy Punkt Kontaktowy – Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w szkoleniu i warsztatach: „Najważniejsze założenia nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027” – Polska Akademia Nauk – Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w konferencji: „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” – Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z OPI PIB – Warszawa, październik 2021 r.
 • Udział w seminarium: „System POL-on wprowadzenie danych w kontekście subwencji MNiSW oraz oceny ewaluacyjnej” – Centrum Analizy Wartości – Warszawa, wrzesień 2021.
 • Udział (członek komitetu organizacyjnego) w konferencji naukowej z okazji 100-lecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pt. „Język Polski – między tradycją a współczesnością” – TMJP wraz z UJ i IJP PAN – Kraków, maj 2021.

2020

 • Udział w szkoleniu: „Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych – planowanie, opis przedmiotu zamówienia i szacownie wartości, odpowiedzialność, regulaminy i sposób dokumentowania” – Presscom –  listopad 2020.
 • Udział w szkoleniu: „Skonsolidowana deklaracja VAT oraz ewidencja VAT w postaci JPK (V7M i V7K)” – Tributis Group – październik 2020.
 • Udział w szkoleniu: „Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – Tributis Group – październik 2020.

2019

 • Udział w szkoleniu: Zasady wykorzystania subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” – Audyt i Doradztwo Europejskie wraz z ISEZ PAN – Kraków, kwiecień 2019.
 • Udział w szkoleniu: „Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów w 2019 roku – nowe akta osobowe” – Taxus – Kraków, styczeń 2019.

2018

 • Udział w szkoleniu: „Zmiany w przepisach dotyczących finansowania nauki – ustawa 2.0” – Audyt i Doradztwo Europejskie – Kraków, październik 2018.
 • Udział w seminarium: „Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach. Regulaminy wynagradzania w Szkołach Wyższych i Instytutach” – Centrum Analizy Wartości – Warszawa, wrzesień 2018.
 • Udział w kursie: „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych – aktualny stan prawny” – Taxus – Kraków, maj 2018.
 • Udział w szkoleniu: „Zintegrowany system usług dla nauki” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Kraków, kwiecień 2018.
 • Udział w szkoleniu: „Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” – BDO Solutions/POLEXPERT – Warszawa, kwiecień 2018.
 • Udział w szkoleniu: „Zmiany w systemie ochrony danych osobowych; RODO; wybrane aspekty prawne i praktyczne” – Kancelaria Radców Prawnych: Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy – Warszawa, marzec 2018.
 • Udział w szkoleniu: „Organizacja i sposób działania Stałego Dyżuru oraz spraw dotyczących obronności, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych” – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RP wraz z Zespołem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych PAN – Warszawa, marzec 2018.

2017

 • Udział w szkoleniu: „Świadomy Zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” – Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta – Gdańsk, październik 2017.
 • Udział w szkoleniu: „Ankieta jednostki za lata 2013-2016” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nauki – Kraków, styczeń 2017.

2016

 • Udział w szkoleniu: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji przepisów z dnia 28 lipca 2016 r.” – Taxus – Arłamów, październik 2016.
 • Udział i wystąpienie w corocznym spotkaniu archiwistów zakładowych PAN i PAU; wystąpienie: „Digitalizacja zbiorów IJP PAN jako przykład procesu archiwizacji dokumentów (zbiorów) naukowych – opis prac digitalizacyjnych, prezentacja materiałów, napotkane problemy, wyzwania na przyszłość” – IJP PAN – Kraków, październik 2016.
 • Udział w seminarium pt.: „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w instytucie naukowym PAN” – Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr – Kraków, wrzesień 2016.
 • Udział w specjalistycznym seminarium pt.: „Vademecum kadry zarządzającej jednostek naukowo-badawczych. Praktyczne aspekty zarządzania instytutem naukowym jako jednostką sektora finansów publicznych” – Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr – Warszawa, czerwiec 2016.
 • Udział w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez Centrum. – Narodowe Centrum Nauki – Olsztyn, maj 2016.
 • Udział w szkoleniu: „Prawo pracy w 2016 roku, po zmianach w kodeksie pracy” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Karpacz, luty 2016.

2015

 • Udział w konferencji DARIAH-PL pt. „Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku” – UMCS wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Lublin, listopad 2015.
 • Udział w szkoleniu: „Interaktywny Płatnik PLUS (IPP)” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Kraków, listopad 2015.
 • Udział w szkoleniu: „Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? Kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB” – Effect – Kraków, październik 2015.
 • Udział w szkoleniu i warsztatach: „Rewolucyjne zmiany w Prawie Pracy w 2015/2016 roku oraz najnowsze orzecznictwo w sporach pracowniczych – zmiany w umowach na czas określony, kontrowersje i nowe interpretacje” – warsztaty prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy – Effect – Katowice, październik 2015.
 • Udział w seminarium: „Ustawa o finansowaniu nauki – nowe akty wykonawcze” – Centrum Analizy Wartości – Warszawa, październik 2015.
 • Udział i wystąpienie w XIII Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej; wystąpienie: „Indywidualnie czy w zespole…? Analiza rozwiązań prawnych związanych z aplikacją o środki na realizację projektów naukowych w Polsce” – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – Zakopane, wrzesień 2015.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wizualizacja dla nauki” – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Warszawa, wrzesień 2015.
 • Udział w IV Annual International Scientific Conference pt. „Sociocultural, political, legal and economic aspects of the international environment development.” – Ivan Franko National University of Lviv wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – Lwów, kwiecień 2015.
 • Udział w szkoleniu: „Dokumentacja pracownicza i sprawy kadrowe z uwzględnieniem zmian do Kodeksu pracy z 2015 r.” – Taxus – Kraków, marzec 2015.
 • Udział w szkoleniu dla osób koordynujących wypełnianie sprawozdania PNT-01 w jednostkach naukowych – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Warszawa, luty 2015.

2014

 • Udział i wystąpienie w I Międzynarodowej Konferencji Humanistki Cyfrowej pt. „Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych”; wystąpienie w ramach Rady Programowej DARIAH-PL: „Humanistka cyfrowa w Instytucie Języka Polskiego PAN” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Warszawskim, listopad 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Zarządzanie informacja w nauce”; wystąpienie: „Zarządzanie projektem badawczym w naukach humanistycznych” – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – Katowice, listopad 2014.
 • Udział w szkoleniu: „Ewidencja i rozliczanie projektów badawczo-rozwojowych” – Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr – Otwock (Mądralin), listopad 2014.
 • Udział w szkoleniu: „Wybrane zagadnienia z prawa pracy oraz ZUS-u w praktyce Kadrowców i Kadry Zarządzającej” – Taxus – Arłamów, październik 2014.
 • Udział w szkoleniu: „Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach” – Taxus – Niepołomice, lipiec 2014.
 • Udział w szkoleniu dotyczącym systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu systemowego POKL pn.: „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Kraków, czerwiec 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji pt. „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność”; wystąpienie: „Pozasądowa ochrona praw i wolności pracowniczych w systemie prawnym szkolnictwa wyższego w Polsce” – Akademia im. Jana Długosza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji – Częstochowa, czerwiec 2014.
 • Udział w warsztatach dla pracowników administracji organizowanych w ramach dni Narodowego Centrum Nauki – NCN – Lublin, kwiecień 2014.
 • Udział w szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – Emiro – Kraków, kwiecień 2014.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”; wystąpienie: „Polskie regulacje procesowe z zakresu prawa pracy w obrębie szkolnictwa wyższego w kontekście wybranych źródeł europejskich” – Katedra Prawa Karnego Postępowania Karnego KUL – Sandomierz, kwiecień 2014.
 • Udział w konferencji podsumowującej realizację projektu POIG RCIN: „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” – Konsorcjum RCIN pod przewodnictwem MiIZ PAN – Warszawa, kwiecień 2014.
 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przemiany w państwie i prawie”; wystąpienie: „Analiza przekształceń w systemie prawnym szkolnictwa wyższego w Polsce, na przykładzie Polskiej Akademii Nauk” – UMCS – Lublin, kwiecień 2014.
 • Udział w dniu informacyjnym ICT HORYZONT 2020 – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – IPPT PAN – Warszawa, luty 2014.

2013

 • Udział i wystąpienie w XII Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej; wystąpienie: „Zasoby cyfrowe jednostek naukowych PAN. Realizacja projektu RCIN” – Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – Zakopane, wrzesień 2013.
 • Udział w warsztatach: „Prawo autorskie w RCIN” – MiIZ PAN – Warszawa, wrzesień 2013.
 • Udział w szkoleniu: „System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on” – PO KL 4.1.3. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Kraków, lipiec 2013.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Cyfrowa Kultura 2013” – IBM – Warszawa, czerwiec 2013.
 • Udział (członek komitetu organizacyjnego) i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości”; wystąpienie: „Realizacja projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych” – Komitet Językoznawstwa PAN wraz z IJP PAN – Kraków, czerwiec 2013.
 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Qualitative and Quantitative Methods in Libraries”; wystąpienie: „Digitalization in polish scientific institutions. Case study: Digital Repository of Scientific Institutes” – Uniwersytet Sapienza – Rzym, czerwiec 2013.
 • Udział w szkoleniu: „Prawo autorskie” – Natura optima dux – Warszawa, maj 2013.
 • Udział i wystąpienie w XIII Festiwalu Nauki pt. „Oblicza wody”; wystąpienie: „Realizacja projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych w IJP PAN” – Urząd Miasta Krakowa – Kraków, maj 2013.
 • Udział w IV konferencji i3: internet – infrastruktury – innowacje pt. „Wszechobecny Internet, X lat Polskiego Internetu Optycznego”; udział w dyskusji dot. POIG RCIN – Pionier – Poznań, kwiecień 2013.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Bogactwo współczesnej Polszczyzny” z okazji 100-lecia czasopisma „Język Polski” – Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Kraków, kwiecień 2013.
 • Udział w warsztatach: „Wdrożenie systemu dLab (dWorkflow)” – Natura optima dux – Warszawa, luty 2013.
 • Udział w szkoleniu: „Realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem przez administrację publiczną obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno-użytkowym” – CS Inwestycje Sektora Publicznego – Kraków, styczeń 2013.
 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra” – Biblioteka Jagiellońska – Kraków, styczeń 2013.

2012

 • Udział w I seminarium z cyklu Prawo Własności Intelektualnej na temat: „Biblioteka cyfrowa w przestrzeni praw własności intelektualnej” – CINP – Zakopane, grudzień 2012.
 • Udział w szkoleniu: „Nowe zasady ochrony danych osobowych” – Forum – Łódź, wrzesień 2012.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Zarządzanie wiedzą” – Rodan Systems – Warszawa, czerwiec 2012.
 • Udział w międzynarodowej konferencji i seminarium naukowym pt. „Budowanie przewagi w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań poprzez sieć współpracy” – NetWORKs – Kraków, czerwiec 2012.
 • Udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Cyfrowa Kultura 2012” – IBM – Warszawa, maj 2012.
 • Udział w warsztatach: „Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności intelektualnej w projektach badawczych” – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii – Wrocław, kwiecień 2012.
 • Udział w III międzynarodowej konferencji Open Access w Polsce pt. „Otwarta nauka i edukacja” – Bydgoszcz, kwiecień 2012.
 • Udział w szkoleniu: „Prawo dostępu do publikacji elektronicznych” – Instytut Matematyczny PAN – Warszawa, luty 2012.
 • Udział w seminarium: „Przetwarzanie języka naturalnego 2011-2012” – Zespół Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN – Warszawa, styczeń 2012.

2011

 • Udział w seminarium: „Organizacja i praktyczne wykonanie kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych – dokumentacja krok po kroku” – Eurodirect – Kraków, listopad 2011.
 • Udział w seminarium: „Klasyfikacja wydatków strukturalnych po zmianach w opisie kodów strukturalnych. Sprawozdanie Rb-WSa i Rb-WSb” – Eurodirect – Kraków, październik 2011.
 • Udział i wystąpienie w ogólnopolskiej konferencji pt. „Nasza Klasyka”; wystąpienie: „CDN Optima okiem klienta” – Comarch – Kraków, wrzesień 2011.
 • Udział (Przewodniczący komitetu organizacyjnego) w: „Warsztatach z zakresu rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT w POIG RCIN” – IJP PAN – Zakopane, lipiec 2011.
 • Udział w szkoleniu: „Zasady rozliczania i dokumentowania dotacji z Unii Europejskiej oraz prawo pracy przy realizacji projektów z dotacji UE” – Taxus – Sopot, lipiec
 • Udział w warsztatach z zakresu umów autorsko-prawnych – Ośrodek Edukacyjny Forum – Warszawa, lipiec 2011.

2010

 • Udział i wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Bezpieczna Europa z perspektywy wschodniej”; wystąpienie: „Wpływ języka na politykę i stosunki polsko-wschodnie” – SGGW – Warszawa, maj 2010.
 • Udział w szkoleniu: „Prowadzenie kadr i dokumentacji pracowniczej” – Taxus – Kraków, kwiecień 2010.
 • Udział w konferencji pt. „Archiwizacja cyfrowa w muzeach, bibliotekach, archiwach” – IBM – Warszawa, marzec 2010.
 • Udział w seminarium: „Transfer wiedzy między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym i naukowo-badawczym. Możliwość współpracy dzięki wsparciu PO KL” – Regionalny Ośrodek EFS – Kraków, marzec 2010.
 • Udział w szkoleniu: „Zasady rozliczania dotacji z Unii Europejskiej z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i prawa pracy (czas pracy i formy zatrudniania) w odniesieniu do projektów unijnych” – Taxus – Zakopane, marzec 2010.
 • Udział w seminarium: „Zamówienia publiczne w szkolnictwie wyższym i instytucjach naukowych” – Centrum Analizy Wartości – Warszawa, styczeń 2010.

2009 – 2006

 • Udział w szkoleniu: „Kodeks cywilny w sektorze publicznym – umowy, kary, terminy, rękojmia i gwarancja” – CS Administracja Publiczna – Kraków, listopad 2009.
 • Kurs pomocy przed medycznej – Maltańska Służba Medyczna – Kraków, styczeń 2008.
 • Udział w seminarium z postępowania cywilnego – Katedra Postępowania Cywilnego UJ – Kraków 2006/2007.
 • Udział w międzynarodowym projekcie „KONTRA” – Dortmund, listopad 2006.

Publikacje

Ważniejsze wizyty międzynarodowe

Członkostwo w organizacjach

Medale i odznaczenia

Srebrny medal za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej – 9 stycznia 2013 r.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG