dr Rafał Szeptyński

Wykształcenie

  • Instytut Języka Polskiego PAN (2019, doktorat, językoznawstwo)
  • Uniwersytet Jagielloński (2011-2013, magisterium, lingwistyka)
  • Uniwersytet Jagielloński (2008-2011, licencjat, filologia ukraińska)

Zainteresowania naukowe

  • historia oraz prehistoria języka polskiego w perspektywie typologicznej i arealnej
  • filologia i dialektologia słowiańska
  • slawistyka i indoeuropeistyka: fonologia, akcentologia, morfonologia, morfologia, etymologia
  • język staro-cerkiewno-słowiański
  • morfologia i składnia konstrukcji porównawczych
  • metodyka badań historycznojęzykowych
  • historia językoznawstwa

Publikacje