mgr Stanisław Pilarz

Funkcja

Informatyk

Zakres obowiązków

  • Opracowywanie projektowanie programów komputerowych oraz wdrażanie gotowych programów dla potrzeb zadań badawczych realizowanych w poszczególnych pracowniach Instytutu.
  • Szkolenie pracowników Instytutu w zakresie obsługi komputerów i programów komputerowych.
  • Czuwanie nad poprawnością i sprawnością funkcjonowania, a także stanem technicznym systemów komputerowych używanych w Instytucie.
  • Zabezpieczanie sieci internetowej przed atakami z zewnątrz.
  • Udział w pracach Komisji powołanej przez Dyrektora Instytutu w zakresie zakupu, naprawy, konserwacji i zbytu aparatury badawczej i grantowej w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
  • Współpraca z główną księgową Instytutu, stanowiskiem ds. planowania i sprawozdawczości oraz ACK Cyfronet w zakresie administrowania lokalną siecią komputerową LAN.