394

dr hab. Przemysław Dębowiak

wykształcenie

  • magister filologii romańskiej (francuskiej) – 2009, Uniwersytet Jagielloński
  • magister filologii portugalskiej – 2010, Uniwersytet Jagielloński
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – 2013, Uniwersytet Jagielloński
  • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – 2021, Uniwersytet Jagielloński

publikacje

lista publikacji na profilu w serwisie Google Scholar