0

 

mgr Piotr Wolski

Absolwent filologii klasycznej - latynistyki na UJ z tytułem magistra.
Zawodowy redaktor wydawniczy.
W IJP PAN przygotowuje pod kierunkiem prof. Michała Rzepieli i dr Katarzyny Jasińskiej dysertację doktorską pt. "Najstarszy polski leksykon przyrodoznawczy Jana Stanki przechowany w rękopisie ms225 w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu".

Przegląd najważniejszych publikacji naukowych

  • cztery sygnowane imiennie hasła słownikowe w Słowniku Łaciny Średniowiecznej w Polsce, IJP PAN, Kraków 2021, ISBN 978-83-64007-72-9.
  • monografia naukowa „Syliusz Italikus. Epopeja o wojnie punickiej” (publikacja we współpracy z prof. Stanisławem Śnieżewskim), Wyd. Historia Iagiellonica, Kraków 2020, ISBN 978-83-66304-75-8.

Dalsze osiągnięcia naukowe

  • Stypendysta rządowego programu NAWA STER zapewniającego studia doktorskie w kotuteli międzynarodowej oraz uzyskanie podwójnego dyplomu doktora.
  • Słuchacz studiów doktorskich na Uniwersytecie Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, kierunek: Latinská medievistika a novolatinská studia (Latynistyka mediewistyka i studia neolatynistyczne), promotor dysertacji: dr Kateřina Voleková, temat pracy (wersja czeska): "Nejstarší polský přírodovědný lexikon Jana Stanky uschovaný v rukopisu ms225 v Archivu krakovské katedrální kapituly na Wawelu jako jazyková památka".