mgr Paweł Janczulewicz

Wykształcenie

  • 2011 – stopień licencjata filologii rosyjskiej z językiem angielskim (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • 2013 – stopień magistra filologii rosyjskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Projekty badawcze

  • Ogólnosłowiański atlas językowy (od 2013 r.)
  • Wielki słownik języka polskiego (od 2014 r.)

Obszary badań naukowych

  • akcentologia słowiańska
  • dialektologia polska i słowiańska
  • etymologia
  • onomastyka

Publikacje

  • „Komentarz do kilku toponimów z okolic Nowogrodu Wielkiego”, Onomastica, rocznik LVIII, 2014, s. 373-382.