dr Monika Biesaga

Wykształcenie

 • 2001-2004 Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Krakowie, studia licencjackie, kierunek: filologia polska.
 • 2004-2011 Uniwersytet Jagielloński, studia drugiego i trzeciego stopnia, kierunek: filologia polska.

Udział w projektach

 • 2018-2013 Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pełniona funkcja: autor haseł słownikowych i specjalista do spraw promocji projektu
 • 2017-2016 European Survey on Dictionary Use, pełniona funkcja: polski koordynator projektu.
 • 2017-2014 European Network of e-Lexicography, Working Group 3: Innovative e-Dictionaries, EU COST Action IS1305.
 • 2012-2011 Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny, projekt badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniona funkcja: autor haseł słownikowych.

Najważniejsze szkolenia

 • 03. 2014 Materiały poligraficzne. Szkoła Promocji Nauki (Centrum Innowacji i Transferu Technologii UJ, NCBiR)
 • 02.2012-11.2011 Zarządzanie transferem technologii. Wiedza i doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań (Uniwersytet Rolniczy, Europejski Fundusz Społeczny)

Promocja projektów naukowych (przykładowe realizacje)

a. organizacja konferencji naukowych, spotkań popularnonaukowych, stoisk promocyjnych

 • Ogólnopolska konferencja naukowa Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości. Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN , Kraków, 11-12.06.2013, liczba referatów: 60, liczba uczestników: 90; zakres obowiązków: całościowe przygotowanie spotkania (planowanie finansowe i organizacyjne, zaproszenia, korespondencja z uczestnikami, współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, pakiety konferencyjne, rozliczenie).
 • Festiwal Nauki w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, 15.05.2013, pełniona funkcja: organizator wydarzenia.
 • Kongres Dydaktyki Polonistycznej, 20-23.11.2014, Kraków, organizacja stoiska promocyjnego Wielkiego słownika języka polskiego.

b. administrowanie profilami projektów naukowych w sieciach społecznościowych

 • 2018-2012 Facebook Wielki słownik języka polskiego PAN
 • 2017-2015 Google+ Wielki słownik języka polskiego PAN

c. wykłady i prezentacje

 • 12.10.2017 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, prezentacja popularnonaukowa (wraz z P. Żmigrodzkim): Tajemnice warsztatu pracy leksykografa, źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury, program: „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017”.
 • 11.10.2016 IJP PAN Kraków, prezentacja popularnonaukowa dla archiwistów: Skąd wiesz, co ten wyraz znaczy? O pracy przy tworzeniu elektronicznych słowników języka polskiego.
 • 13.08.2015 Herstmonceux Castle (Wielka Brytania), konferencja: Linking lexical data in the digital age, prezentacja: What can a social network profile be used for in monolingual lexicography? Examples, strategies, desiderata .

d. projektowanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych

Znajomość języków obcych

 • Język angielski - znajomość bardzo dobra
 • Język hiszpański – znajomość podstawowa