Magdalena Świerzowska
specjalista ds. wydawnictw, planowania i sprawozdawczości oraz współpracy z zagranicą
368

mgr Magdalena Świerzowska

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG