Krzysztof Nowak
Pracownia Łaciny Średniowiecznej
349

dr Krzysztof Nowak

Stopnie naukowe

2014 – doktorat (z wyróżnieniem), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy: Rozumienie tekstu literackiego w łacińskich komentarzach do dzieł poetyckich. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski. Recenzje prof. M. Szarmacha, dr hab. A. Bobrowskiego

Publikacje

 • Bruno Bon, Krzysztof Nowak, Autour de Liber : étude (e-)lexicographique, W: Imago libri. Représentations carolingiennes du livre, C. Denoël, A.-O. Poilpré, S. Shimahara, Turnhout 2018.

 • Krzysztof Nowak, Ciemna, szpetna, zepsuta. Norma i anomalia w opisie łaciny średniowiecznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 73 (2017), ss. 161-174 (http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/archiwalne/).

 • Krzysztof NOWAK, Norma a korpus w leksykografii historycznej na przykładzie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, ss. 187-204, W: Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, M. Bańko, H. Karaś, Warszawa 2018, Wydawnictwo UW.

 • Nowak Krzysztof, Tempus in Polish Medieval Latin. A conceptual metaphor approach, ALMA 74 (2016), ss. 111-125.
 • Nowak Krzysztof, Language Change in the Dictionary of Polish Medieval Latin, ALMA 73 (2015), ss. 309-319.
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, medialatinitas.eu. Towards Shallow Integration of Lexical, Textual and Encyclopaedic Resources for Latin. W: Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S. (eds.) 2015. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Ljubljana/Brighton: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., ss. 152-169.
 • Nowak Krzysztof, Rozumienie tekstu literackiego w łacińskich komentarzach do dzieł poetyckich, Kraków 2013 [Wydział Filologiczny UJ, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Śnieżewskiego, obroniona z wyróżnieniem w 2014 r.]
 • Nowak Krzysztof, Słownik łaciny średniowiecznej w Europie: wyzwanie czy mrzonka?, Prace Filologiczna 65 (2014), ss. 289-302.
 • Nowak Krzysztof, Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej, Polonica 34 (2014), ss. 105-114.
 • Nowak Krzysztof, The eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. The Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin. W: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (15-19 July 2014, Bolzano/Bozen), red. Andrea Abel i in. Bolzano/Bozen: EURAC research, 2014, ss. 793-806.
 • Nowak Krzysztof, [hasła w:] Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 10, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2014.
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Wiki Lexicographica. Linking Medieval Latin Dictionaries with Semantic MediaWiki. W: Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Red. Iztok Kosem i in. Tallinn – Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Eesti Keele Instituut, 2013, ss. 407–420.
 • Nowak Krzysztof, Dictionary Digitization as a Lexicographic Challenge. Technical Terms in the Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum, ALMA 71 (2013), ss. 389-401.
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Pour une encyclopédie interactive du latin médiéval: le Semantic Web au service de la lexicographie médiolatine. ALMA: Archivum Latinitatis Medii Aevi 70, 2012, ss. 355-359.
 • Nowak Krzysztof, [hasła w:] Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 9, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2012.
 • Nowak Krzysztof, [edycja] Stanisław Orzechowski, Chimaera siue de Stancari Funesta Regno Poloniae Secta. W: Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii, red. Krzysztof Koehler, WAM: Kraków 2012, ss. 118-254 (ok. 136 stron druku).
 • Nowak Krzysztof, [tłumaczenie i opracowanie] Stanisław Orzechowski, Chimera, czyli o zgubie, jaką Królestwu Polskiemu niesie sekta Stankara. W: Stanisława Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i religii, red. Krzysztof Koehler, WAM: Kraków 2012, ss. 255-427 (ok. 172 stron druku).
 • Nowak Krzysztof, [edycja] Krzysztof Warszewicki, De optimo statu libertatis libri duo. W: Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. Krzysztof Koehler, WAM: Kraków 2010, ss. 124-256 (ok. 132 strony druku).
 • Nowak Krzysztof, [tłumaczenia i opracowanie] Krzysztof Warszewicki, O najlepszym stanie wolności. W: Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej, red. Krzysztof Koehler, WAM: Kraków 2010, ss. 257-437 (ok. 180 stron druku).
 • Nowak Krzysztof, [hasła w:] Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 8, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2010.
 • Nowak Krzysztof, [hasła w:] Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 7, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2009.
 • Nowak Krzysztof, Serwiusz i tradycja egzegezy wergiliańskiej, Meander 3-4/2004, ss. 239-256.

Referaty konferencyjne (wybór)

 • FOOD, MEMORY, and TIME in the Middle Ages. Towards corpus study of Medieval Latin metaphors, 14 listopada 2018 r., Praga, Czechy, The Centre for the Study of the Middle Ages, wykład na zaproszenie w ramach Lecture Series: Medieval Conflicts and Contrasts, Winter 2018: Metaphors (, https://css.ff.cuni.cz/en/lecture-series-medieval-conflicts-and-contrasts/medieval-conflicts-and-contrasts-metaphors/).

 • Krzysztof Nowak, Latin Metaphors of memory from Antiquity to the Middle Ages. A study of collocational profiles, Językoznawstwo kognitywne w roku 2018. Konferencja PTJK, Poznań, 24-26 września 2018 r.

 • Krzysztof Nowak, eLexicon. Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin: from XML encoding to web application, Workshop Old Church Slavonic in the Digital Age, Praga, 26 kwietnia 2018 r.,Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., wygłoszenie referatu.

 • Krzysztof Nowak, Memoria and its metaphors. A Corpus Study, International Medieval Congress, Leeds, 2 – 5 lipca 2018 r., Institute of Medieval Studies (University of Leeds), wygłoszenie referatu, organizacja i przewodniczenie jednej z sesji.

 • Krzysztof Nowak, Evolution of the collocational profile of the word memoria from Late to Medieval Latin, Latin vulgaire – latin tardif XIII, Budapeszt, 3 – 7 września 2018 r., Latin vulgaire – latin tardif XIII, wygłoszenie referatu.

 • Nowak Krzysztof, Looking Back in Time. A corpus-based study of Medieval Latin metaphors of Time (Językoznawstwo Kognitywne w 2017, Rzeszów, 21-23 września 2017 r., referat).
 • Nowak Krzysztof, Voces. An R-based Dashboard for Lexical Semantics (eLex 2017, Leiden, 19-21 września 2017 r., poster).
 • Nowak Krzysztof, Times Change. Tracking Latin Time Metaphors with Distributional Semantic Models (eLex 2017, Leiden, 19-21 września 2017 r., long paper).
 • Nowak Krzysztof, Retia vocum. Corpus Historical Semantics with Word Similarity Measures (Medialatinitas 2017, Vienna, 18-21 września 2017 r., referat).
 • Nowak Krzysztof, eLexicon. Dictionary of Polish Medieval Latin: from TEI encoding to an eXist-db application (Digital Humanities 2017, Montreal, 8-11 sierpnia 2017 r., long paper).
 • Nowak Krzysztof, Voces. An R-based Dashboard for Lexical Semantics (Digital Humanities 2017, Montreal, 8-11 sierpnia 2017 r., short paper).
 • Nowak Krzysztof, Verborum mutatae significationes. Tracking Semantic Change in Latin with Distributional Semantic Models [19th International Colloquium on Latin Linguistics, Monachium, 24-28 kwietnia 2017 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Norma i anomalia w leksykograficznym opisie łaciny średniowiecznej a metody korpusowe [VI Glosa do Leksykografii, Warszawa, 22-23 września 2016 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Ciemna, szpetna, zepsuta. Norma i anomalia w opisie łaciny średniowiecznej [Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zielona Góra, 12-13 września 2016 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Cibus et cetera. Automatic Extraction of Food-Related Terminology from the Patrologia Latina [International Medieval Congress, Leeds, 4-7 July 2016, referat]
 • Bon Bruno, Nowak Krzysztof, Autour de LIBER. Étude (e-)lexicographique [Les représentations du livre aux époques carolingienne et ottonienne, Paris, 15-17 października 2015 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej. Metody, założenia, perspektywy [Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kielce, 28-29 września 2015 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Alexandre Renaud, medialatinitas.eu: płytka integracja zasobów i narzędzi dla łaciny średniowiecznej [Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kielce, 28-29 września 2015 r., poster]
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Alexandre Renaud, medialatinitas.eu: płytka integracja zasobów i narzędzi dla łaciny średniowiecznej [V Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015 r., poster]
 • Nowak Krzysztof, Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej. Metody, założenia, perspektywy [V Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015 r., referat]
 • Nowak Krzysztof, Kulbicka Aleksandra, Ledzińska Anna, Maciąg Agnieszka, Rzepiela Michał, eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej, V Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015 r., poster]
 • Nowak Krzysztof, The Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin. Design, features, perspectives [eLex 2015. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age, Herstmonceux, 11-13 sierpnia 2015 r. software demonstration]
 • Nowak Krzysztof, 'Tempus’ in Polish Medieval Latin [Medialatinitas 2014 – VIIe Congrès international de latin médiéval, Lyon, 10-12 września 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin [XVI EURALEX International Congress, Bolzano, 15-19 lipca 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, The Problem of Scale Handling (More) Data with the WikiLexicographica [XVI EURALEX International Congress, Bolzano, 15-19 lipca 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, WikiLexicographica: un outil au service de la lexicographie médiolatine [VII International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Las Palmas, 9-11 lipca 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, Language Change in the Dictionary of Polish Medieval Latin [VII International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Las Palmas, 9-11 lipca 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce [Konferencja Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy, Kraków, 6 maja 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Wiki Lexicographica. Linking Medieval Latin Dictionaries with Semantic MediaWiki [eLex 2013: Electronic Lexicography in the 21st Century: Thinking Outside the Paper, Tallinn, 17-19 października 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, Słownik łaciny średniowiecznej w Europie: wyzwanie czy mrzonka? [IV Glosa do Leksykografii Polskiej, Warszawa, 21-22 września 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej [Konferencja Przyszłość Językoznawstwa – Językoznawstwo Przyszłości, Kraków, 11-12 czerwca 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, Dictionary Digitization as a Lexicographic Challenge. Technical Terms in Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum [Konferencja Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Monachium, 12-15 września 2012 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Pour une encyclopédie interactive du latin médiéval : le Semantic Web au service de la lexicographie médiolatine [Konferencja Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein, Monachium, 12-15 września 2012 r.].
 • Nowak Krzysztof, Electronic Dictionary of Polish Medieval Latin [IV Colloque International de Lexicographie Latine Médiévale, León, 1-3 czerwca 2010 r.].

Referaty poza konferencjami (wybór)

 • Nowak Krzysztof, Linking Medieval Latin dictionaries: challenges and perspectives [I Workshop of the European Network of e-Lexicography, Bled, 29-30 IX 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, Michał Rzepiela, Les projets électroniques du Laboratoire de latin médiéval à l’Institut de la langue polonaise, [Les manuscrits en réseau(x) : élaborer des outils au profit des hommes, Warszawa, 26 IX 2014 r.].
 • Nowak Krzysztof, eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum: l’histoire, les buts, les perspectives [XML-TEI for Ancient and Medieval Lexicographical Works Workshop, Barcelona, 15-17 V 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, TEI pour l’eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum: la perspective d’un lexicographe [XML-TEI for Ancient and Medieval Lexicographical Works Workshop, Barcelona, 15-17 V 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, From dictionary to corpus (and back): models of dictionary/corpus interlinking in on-line databases [COST Action 1005 Workshop, Kraków, 25-26 IV 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Linking Medieval Latin Dictionaries with Semantic MediaWiki [COST Action 1005 Workshop, Kraków, 25-26 IV 2013 r.].
 • Nowak Krzysztof, Bon Bruno, Towards Lexicographic Semantic Mediawiki [COST Action „Medioevo Europeo”, Santiago de Compostela, 6 – 7 XI 2012 r.].
 • Nowak Krzysztof, XML Encoding of the Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum [Ústav pro klasická studia Akademie věd České republiky, Praga, 9 II 2012 r.].
 • Nowak Krzysztof, Feasibility Reports on Onomasiological Linking in Medieval Latin Dictionaries [Mittellateinisches Seminar, Universität Zürich, 29 II – 3 III 2012 r.].
 • Nowak Krzysztof, XML Encoding of Medieval Latin Texts [Mittellateinisches Seminar, Universität Zürich, 29 II – 3 III 2012 r.].

Udział w projektach badawczych

2018-2023

Elektroniczny Korpus Polskiej Łaciny Średniowiecznej. Kontynuacja Prac, kierownik (http://scriptores.pl/efontes).

2018-2022

Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka, wykonawca (http://scriptores.pl/dlugosz).

2013-2017
European Network of e-Lexicography – COST Action 1305, kierownik: prof. Martin Everaert (Utrecht University) [wiceprzewodniczący Working Group 4: Lexicography and Lexicology from a Pan-European Perspective].

2013-2016
Wiki Lexicographica. Encyclopédie interactive du latin médiéval – projekt badawczy IJP PAN, IRHT CNRS i CSIC [koordynator projektu, autor koncepcji projektu].

2012-2016
Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550) – grant NPRH nr 11H 11 013780, kierownik: dr hab. M. Rzepiela [autor koncepcji projektu, wykonawca].

2011-2014
Medioevo Europeo – COST Action 1005 , kierownik: prof. Agostino Paravicini-Bagliani (Sismel) [ekspert Working Group 3: Textual Corpora and Reading Tools].

2011-2014
Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q) – grant NCN nr N N104 373640, kierownik: dr hab. M. Rzepiela [autor koncepcji projektu, wykonawca].

2010-2012
OMNIA. Outils et Méthodes Numériques pour l’Interrogation et l’Analyse des textes médiolatins – grant ANR-08-BLAN-0134, koordynacja: Ecole nationale des chartes, Paris; Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS, Paris [autor cyfrowej wersji Novum Glossarium Mediae Latinitatis, prace programistyczne nad narzędziami do badań tekstów średniowiecza łacińskiego].

Stypendia (wybór)

2019

Stypendium rządu francuskiego: 3 miesiące

Instytucja: Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (http://lamop.univ-paris1.fr/), Prof. Eliana Magnani

2018

Stypendium Fundacji Lanckorońskich: 1 miesiąc, Londyn

Organizacja i popularyzacja nauki

 • [wraz z dr. hab. Rafałem Rosołem, IFK UAM] Portal Classica, mediaevalia et cetera, classica-mediaevalia.pl [redakcja portalu, obsługa informatyczna, 2010-].
 • Création et utilisation de corpus de textes médiévaux. Cost Action Training School [program naukowy, organizacja, prowadzenie zajęć; 16-24 IX 2014 r., Ciutadella, Minorka].
 • Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy, Kraków, 6 maja 2014 r. [współorganizacja konferencji].
 • Connecting Textual Corpora and Dictionaries. COST Action „Medieval Europe: Medieval Cultures and Technological Resources” Workshop [program naukowy, organizacja; 25-26 IV 2013 r., Kraków].

Inne

 • Członek Rady Naukowej IJP PAN.
  Wiceprzewodniczący Zakładowej „Solidarności”.

Zajęcia dydaktyczne

2015/2016: Leksykografia elektroniczna.Praktyki, metody, narzędzia

Kontakt

e-mail: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl
al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków, pok. 38
tel. +48 12 632-56-92, wew. 349

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG