Katarzyna Sucharska
Pracownia Onomastyki
314

dr Katarzyna Sucharska

Zainteresowania naukowe

  • leksykografia cyfrowa
  • toponomastyka
  • nowa onomastyka
  • metaforologia

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

2023 – asystent w Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

2021 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński, tytuł rozprawy doktorskiej: „Metaforyczne konceptualizacje języka w wybranych pracach polskich językoznawców pierwszej połowy XX wieku”, promotor: prof. dr hab. Renata Przybylska, promotor pomocniczy: dr Patrycja Pałka2017 – specjalista badawczo-techniczny w Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

2015-2016 – wykonawca w projekcie Wielkiego Słownika Języka Polskiego w zespole opracowującym klasyfikację tematyczną

2012 – magister, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Jagielloński, tytuł rozprawy magisterskiej: „Język polskiej powieści fantastycznonaukowej na przykładzie Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja”, promotor: prof. dr hab. Renata Przybylska

Członkostwo w organizacjach naukowych

  • Fundacja na rzecz Muzeum Języka Polskiego, członek Zarządu
  • Polskie Towarzystwo Onomastyczne, Sekretarz
  • The Association for Researching and Applying Metaphor
  • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Działalność dydaktyczna

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Jagielloński:

2012/2013 konwersatorium „Teoria języka”,

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński:

2013/2014 warsztaty „Cyborg jako figura kultury”
2013/2014-2015/2016 ćwiczenia „Kultura języka”
2014/2015 ćwiczenia „Język staro-cerkiewno-słowiański”

Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński

2016/2017 „Correct Polish in Practice”
2016/2017-2019/2020 „Stylistyka języka polskiego”

Wykaz publikacji

Wasilewska K., Status terminologiczny specjalistycznych jednostek leksykalnych w języku ogólnym i języku literatury fantastycznonaukowej, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, 2014, t.27, s. 83–92.

Wasilewska K., Status i kreacyjna funkcja terminologii naukowej w powieści fantastycznonaukowej na przykładzie „Perfekcyjnej niedoskonałości” Jacka Dukaja, [w:] Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów, red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski, i K. Niesporek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, s. 263–274.

Wasilewska K., Metaphor Identyfication Procedure – propozycja niezawodnej metody identyfikacji metafory w tekście, [w:] Metodologia dzisiaj: na tropach sensu i bezsensu, red. O. Veretûk, G. Jagiełła, i P. Domka, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów 2014, Wydanie I, Biblioteka „Frazy”, s. 212–229.

Wasilewska K., [hasła w:] Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. 14, Sk-Sn, red. U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, i K. Rymut, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2017.

Wasilewska K., Recenzja: I. Hoffmann, a. Rácz, v. Tóth, history of hungarian toponyms, BuskeHelmut verlag, hamburg 2017, 313 s., Instytut Języka Polskiego PAN 2018.

Wasilewska K., [hasła w:] Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 15, So-Stą, red. P. Swoboda i U. Bijak, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 2018.

Wasilewska K., Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘język’ w rozprawach Jana Michała Rozwadowskiego, „Język Polski”, 2018, nr 1, s. 49–60.

Sucharska K. B., Guild Names in World of Warcraft, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae”, 2019, t. 37, nr 2, s. 207–218.

Sucharska K., [hasła w:] Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 16, Stb-Sy, red. P. Swoboda i U. Bijak, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 2021.

Tłumaczenia

Hermans T., Skomunikowane systemy, [w:] Narada języków, tłum. K. Wasilewska i K. Wojda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, Translatio.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG