336

mgr Joanna Kozioł

Wykształcenie

 • 1982 – 1988 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Humanistyczny, magister filologii polskiej
 • 1989 – 1990 roczny kurs na lektora języka polskiego jako obcego organizowany przez Instytut Badań Polonijnych UJ
 • 1994 – 1995 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia podyplomowe, specjalność: marketing i zarządzanie

Doświadczenie zawodowe

 • 1988 - 1997 Ośrodek Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej, studium przygotowujące studentów cudzoziemców do studiów w Polsce; Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej UJ
  Stanowisko: lektor, od 1996 wykładowca
 • 1997 – 2009 Wykładowca i metodyk w kilku ośrodkach zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego, m.in. w Sopocie, Warszawie i Łodzi; Praca dla Fundacji Fulbrighta oraz Amerykańskiego Korpusu Pokoju
  Od stycznia 2011 Zakład Dialektologii Polskiej w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie
  Stanowisko: asystent

Obszary badań naukowych

dialektologia, leksykografia gwarowa, glottodydaktyka

Publikacje:

 • [współaut] z B. Sieradzką-Baziur, Jak prosić Polaka o pomoc, jak mu coś zaproponować, jak wyrazić swoją sugestię? – zdania podrzędne ze spójnikami żeby, aby, ażeby, by, gdyby, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Łódź 1998, s. 97–103.
 • [rec.] M. Steffen-Batogowa, T. Batóg, Słownik homofonów polskich, [w:] Poradnik Językowy, z.6, Warszawa 2011, s. 86–89.
 • Czy my Polacy się rozumiemy? Obecność informacji o zróżnicowaniu regionalnym polszczyzny w podręcznikach do nauczania języka poskiego cudzoziemców, [w:] Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty dydaktyczne, red. M. Chrost, Wyd. WAM, Kraków 2013, s. 14–147.
 • Rzeczowniki ilościowe w gwarach polskich. Zarys problematyki, [w:] TARAMES – EUROPOS TATŲ KULTŪROS PAVELDAS, red. Z. Babickiene, K Gecevičūte, L. Pečkuviene, MRU (Mykolo Romerio Universitetas), Vilnius, 2014.
 • [współautor] Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie, t. VIII–IX, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków 2013–2014.

Udział w konferencjach naukowych:

 • W latach 1996 – 2006 udział w konferencjach naukowych Stowarzyszenia „Bristol”
 • 2011 – „Dziedzictwo kulturowo – historyczne regionu w wychowaniu i edukacji”, Kraków
 • 2013 – „Gwary – kulturowe dziedzictwo narodów Europy”, Uniwersytet im. Michała Romera, Wilno
 • 2014 – „Odkrywanie słowa – historia i współczesność”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
 • 2014 – “Who learns our languages? An international conference on study of Czech, Hungarian, Polish and Slovak”, Szkoła Letnia Języka i Kultury Węgierskiej przy Uniwersytecie w Debreczynie, Debreczyn

Członkostwo w gremiach naukowych:

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego